Nemocnice Na Františku včera obdržela prvních 180 dávek vakcíny proti covidu-19 a zahájila očkování zaměstnanců a pacientů. Postupovat bude podle očkovacího plánu ministerstva zdravotnictví fáze 1A.

Mezi prvními očkovanými budou zdravotníci, kteří pečují o pacienty s koronavirem, pracovníci jednotek intenzivní péče a urgentního příjmu. Vakcína je primárně určena také personálu na oddělení následné péče a dlouhodobě hospitalizovaným pacientům v seniorském věku.

Nemocnice patří mezi první očkující

ON-LINE ke koronaviru naleznete ZDE

„S očkováním jsou spojeny velmi přísné požadavky na transport a skladování vakcín. Připravené vakcinační dávky musí nemocnice spotřebovat nejdéle do pěti dnů. Očkování bude proto probíhat i o víkendu,“ sdělila mluvčí nemocnice Lucie Krausová.

„Naše nemocnice je mezi prvními zdravotnickými zařízeními v Praze, kde bylo očkování spuštěno, a tím se opět výrazně zapojí do boje s pandemií,“ řekl starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Nemocnice Na Františku je špičkovým pracovištěm pro  léčbu karcinomu prsu s největším počtem provedených operací prsu v Praze. Je zde také poskytována nepřetržitá zdravotní péči pacientům s problémy chirurgického, ortopedického či interního charakteru a dlouhodobě nemocným. Nemocnice provozuje i řadu odborných ambulancí a poraden.

Ročně je v zařízení hospitalizováno kolem pěti a půl tisíce pacientů a dalších osmdesát tisíc je ošetřeno ambulantně. V současné době má nemocnice 159 lůžek, z toho 113 akutních a 46 lůžek následné péče. Zřizovatelem Nemocnice Na Františku je Městská část Praha 1.