„Jsem velmi rád, že Nemocnice Na Bulovce má nové oddělení Urgentního příjmu, protože se tím opět zlepší dostupnost zdravotní péče pro pacienty z Prahy a středních Čech, tedy pro akutní případy, kdy rozhodují minuty,“ uvedl ministr Vojtěch v tiskové zprávě.

Šéf resortu zdravotnictví dodal, že si toto moderní pracoviště Bulovka zaslouží: „Věřím, že v následujících letech bude nemocnice i nadále rozšiřovat oblast poskytovaných služeb a zvyšovat kvalitu a komfort zdravotní péče.“

Podle údajů zveřejněných na webu Nemocnice Na Bulovce sem směřuje každoročně největší počet vozů zdravotnické záchranné služby ze všech nemocnic v republice - celkový počet se pohybuje kolem 28 tisíc příjezdů ročně, přičemž zhruba pět tisíc je od ZZS Středočeského kraje

Jedno infekční lůžko

„Náš lékařský i nelékařský personál si při obrovském počtu přijímaných pacientů jistě zaslouží moderní a špičkově vybavené pracoviště, o pacientech ani nemluvě,“ řekl ředitel nemocnice Jan Kvaček.

Primář nového oddělení Jakub Bala si pochvaluje, že urgentní příjem teď bude poskytovat lékařům kvalitní zázemí pro diagnostiku a zahájení léčby v co nejkratším možném čase.

Kapacita pracoviště je sedm plně monitorovaných lůžek pro intenzivní i resuscitační péči, na třech lůžkách s možností umělé plicní ventilace. K dispozici je také jedno infekční lůžko.

„Součástí prostor je plně vybavený operační sál s možností provedení jakéhokoliv výkonu směřujícího k záchraně života pacienta – moderní laparoskopická věž, cellsaver (přístroj na rekuperaci krevních ztrát), anesteziologické zázemí atd.,“ vyjmenoval Filip Řepa, mluvčí Nemocnice Na Bulovce.

Nově otevřené pracoviště se nachází ve druhém patře budovy Ortopedické kliniky. Vedoucí oddělení Urgentního příjmu Svatopluk Žáček dodává: „Naše oddělení se již podílí na praktické výuce studentů oboru zdravotnický záchranář a do budoucna bychom se rádi věnovali také specializačnímu vzdělávacímu programu v oborech anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína pro zdravotní sestry ve spolupráci s lékařskými fakultami.“