Nemocnice Na Františku letos na jaře v době nouzového stavu velmi rychle zareagovala na výzvu Ministerstva zdravotnictví a vytvořila infekční oddělení pro pacienty, kteří onemocněli koronavirem. Oddělení sloužilo především pro klienty z pražských domovů pro seniory.

„Velice si cením, že Nemocnice Na Františku bez váhání zřídila oddělení s lůžky pro pacienty s koronavirem, a proto jsme se za město rozhodli plicní ventilátory zapůjčit právě sem. Jsem si jistá, že se zde ventilátory v případě potřeby uplatní a dobře poslouží tem nejkřehčím pacientům, kterým se zde tradičně věnují s velkou citlivostí a ochotou,“ říká Milena Johnová, radní hlavního města Prahy pro sociální oblast a zdravotnictví.

Nepostradatelná nemocnice

Nevelká Nemocnice Na Františku je v mnoha ohledech nepostradatelná. Díky své strategické poloze a ochotě současného vedení je velmi důležitým partnerem pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. Zapojuje se také do spolupráce s dalšími zdravotními službami zřizovanými městem nebo městskými částmi, tradičně zejména s Poliklinikou Prahy 7.

„Nemocnici Na Františku považujeme za klíčového partnera v rámci metropolitní zdravotní sítě, včetně boje s pandemií covid-19, a proto jsme nemocnici kromě osobních ochranných pomůcek a desinfekce poskytli tři kusy plicních ventilátorů k využití,“ popisuje ředitel odboru zdravotnictví pražského magistrátu Martin Ježek.

Specializované infekční oddělení, fungující po dobu nejkritičtějších dní pandemie, mělo svůj vlastní vstup a personál, aby byl zajištěn bezpečný chod celé nemocnice. Protože však na oddělení nebyli přiváženi žádní pacienti, bylo zrušeno. Nemocnice je ale schopna jej do 24 hodin opět aktivovat.

„Koncepce nemocnice deklaruje zintenzivnění spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy, proto také obnovujeme činnost anesteziologicko-resuscitačního oddělení. A právě zde, při péči o pacienty ve vážném zdravotním stavu, plicní ventilátory využijeme. Pomoci magistrátu si velmi vážíme a chápeme ji i jako důvěru v naše zdravotnické zařízení při péči o občany a návštěvníky Prahy,“ dodává David Erhart, ředitel Nemocnice Na Františku.