Záměr patří mezi jediný projekt PPP, který vzáří 2007odsouhlasila česká vláda. PPP projekty, jejichž zkratka vychází ze třech anglických slov public private partnersship, usilují ospolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem. Zatímco vEvropě jsou běžné, vČeské republice se onich spíše jen uvažuje. První vlajkovou lodí má být právě projekt ve střešovické nemocnici.

ÚVN se během tří let příprav podařilo projekt nastartovat a získat pro něj ve výběrovém řízení čtyři zájemce, kteří uvažují oinvestice vareálu nemocnice. „Zhruba půl roku snimi povedeme rozhovory ojejich představách, poté oznámíme vítězné konsorcium, snímž vstoupíme do partnerství,“ uvedla mluvčí nemocnice Iva Ruskovská.

Pro nemocnici to znamená, že vroce 2009budou snejvětší pravděpodobností zahájeny demoliční práce na stávajících dosluhujících budovách vzadní části areálu. Ty poté vystřídá moderní hotel, ubytovna pro zaměstnance, podzemní garážová stání a hala sbazénem. Otevřeny by mohly být vroce 2011.Nemocnice již má stanovena kritéria vyjednávání sinvestory. „Samozřejmě navyšování kapacity nebo konkrétní funkce budov budou předmětem jednání a investorům pokud možno vyjdeme vstříc,“ dodala Ruskovská.

Hotel by měl mít minimálně 260lůžek vtříhvězdičkovém standardu. Velká část pokojů by sloužila ke komerčními provozu, nejméně 20lůžek by měla využívat nemocnice pro své pacienty a jejich rodinné příslušníky. Vbudově by mohly být také restaurace, bufet nebo jiné služby.

Další novostavbou bude ubytovna hotelového typu pro zaměstnance nemocnice. Měla by mít minimálně 240lůžek.

Mezi oběmi budovami by měla vyrůst také hala skrytým bazénem. Kromě jeho návštěvníků vkomerčním provozu má nemocnice také požadavek na jeho využití armádou. Například pro testování uchazečů opráci.

Komplex doplní podzemní garáže. „Jde onezbytnost, protože již nyní nemocnici chybí na 200parkovacích stání,“ upozornila Ruskovská. ÚVN proto počítá, že by soukromý investor měl vybudovat nejméně dvě patra po 150garážových stání. Část znich by využil hotel, větší část by sloužila pro nemocnici.

Změny se dotknou také hlavního vjezdu do nemocnice, který je dnes vulici UVojenské nemocnice. Do budoucna by měl být zulice Stamicovy. Vsoučasné době do areálu vjíždí jednou branou sanitní vozy iostatní návštěvníci. Rovněž ipříjezdová komunikace je do kopce a řidiči musí zvládnout velice nepraktickou ostrou zatáčku. Vrámci prací vznikne uprostřed současného areálu také nový park slavičkami a cestami.

Předpokládaná investice, kterou by do vybudování objektů měl vložit soukromý investor, by se měla pohybovat vrozmezí 750až 950milionů korun. Náklady nemocnice se za tři roky příprav pak pohybují okolo dalších 15milionů.

Změny provoz nemocnice neomezí, řekl ředitel ÚVN

Cílem projektu, který se již několik let tvoří ve střešovické Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), je vytvořit areál, jenž nebude jen „nemocniční“, uvedl kprojektu PPP vrozhovoru pro Pražský deník ředitel nemocnice Štefan Brunclík.

Jaký je princip projektu?

Soukromý investor budovy postaví a bude ji po 25let provozovat. Nemocnice mu pak zaplatí služby, které bude využívat. Po 25letech přejde areál do jejího užívání.

Co by měl projekt nemocnici a Pražanům přinést?

Nemocnice jím rozšíří služby pro pacienty, jejich příbuzné, pro zaměstnance iširokou veřejnost. Lidé knám nebudou chodit jenom do nemocnice, ale budou si tady moci zaplavat, ubytovat se tu nebo využít drobných služeb, na nichž se dohodneme sinvestorem. Pro zaměstnance to bude znamenat komfortnější ubytování a kratší cestu do práce. Pro pacienty nabídku hotelového ubytování.

Nenaruší větší otevřenost areálu bezpečnost nemocnice?

Toho se neobáváme, zavádíme kamerové systémy, máme tu bezpečnostní službu a na pracoviště smějí díky čipovým kartám pouze určení zaměstnanci. Navíc hotel, ubytovna a bazén budou mít vlastnívchod.

Jak demoliční a stavební práce omezí provoz nemocnice?

Nijak, protože práce se budou týkat pouze té části areálu, kde nestojí pavilony.

Vtakovém typu projektu máte primát. Neobáváte se, že projekt nakonec nedokončíte?

Tréma byla velká a měli jsme obavy, zda projekt vláda vůbec schválí a zda bude mít někdo oprojekt vtakovém rozsahu a pojetí vůbec zájem. Samozřejmě stát se může cokoliv. Pevně však věřím, že projekt bude úspěšně dokončen.