Výluka vody se  dne 17. října od 8 do 16 hodin v Jinonicích bude týkat  ulice Butovická 207/13, 296/14, 206/15, 286/16, /16b, 205/7, 232/18, 233/20, 234/22, 605/22b + parc. č. 722/7,10,13,22 a 179/5.

V oblasti Sedlec, Suchdol 18. října od 8 do 15 hodin: Výluka vody se bude týkat ulic K Drsnici parc. č. 237 (přípojka z ulice Na pasece- OM 300081643); Na pasece; Na Rybářce 238/10, 121/33, 195/35, 196/37, 134/39, 198/41, 119/43 + parc. č. 237 (přípojka z ulice Na pasece- OM 300080957).