„Plavební komora Smíchov je nejvytíženější plavební komorou na vltavské vodní cestě, proto se vždy snažíme odstávky co do četnosti minimalizovat. Opravy na komoře realizujeme většinou pro více oprav dohromady, případně v souvislosti s odstávkami jiných plavebních komor,“ uvedl mluvčí PVL Hugo Roldán.

Komora bude podle oznámení Státní plavební správy mimo provoz od 7. října do 24. listopadu. Podle Roldána jde o nejvytíženější komoru ve střední Evropě, každoročně jí propluje zhruba 26 tisíc plavidel. Je v provozu celý rok sedm dní v týdnu. Druhým nejvytíženějším zdymadlem v tuzemsku je Štvanice s 10 tisíci plavidly ročně; aktuálně prochází modernizací.

Povodí Vltavy chystá i alternativní vodní cestu centrem Prahy. Ta má vzniknout výstavbou paralelní komory k přetížené smíchovské komoře na druhé straně Dětského ostrova. „Bylo přerušeno stavební řízení a nyní probíhá správní řízení k udělení výjimky z chráněných živočichů,“ sdělil Roldán. Zatím poslední nová plavební komora vznikla v Praze v polovině osmdesátých let spolu s modřanským jezem.