Nad parkem se tyčí stejnojmenná romantická kamenná rozhledna. Ta byla postavena na začátku 19. století – a je tedy nejstarší rozhlednou v Praze. Věž byla vybudována jako umělá hradní zřícenina, vysoká 13 metrů. Kdyby rozhledu nebránily koruny stromů, nabízela by věž se 76 schody výhled na Motol, Řepy a Kotlářku. Pod zříceninou se tyčí ve vchodu do umělé jeskyně zvané Dantovo peklo socha Jitra (Škrtiče) pocházející z druhé poloviny 19. století. Kromě ní v parku můžete narazit na sochy Diany nebo Jupitera, někdy nazývaného Zeus.

Biskup se upsal ďáblu, praví legenda

Svou nynější podobu vtiskl usedlosti Cibulka biskup a kníže Leopold Leonard Thun-Hohenstein, který ji přetvořil na umělecky hospodářskou usedlost. Nechal v areálu parku postavit několik altánků, soch a posezení a zpřístupnil park veřejnosti. Kníže byl mimořádná osobnost, zavedl v Pasově povinnou školní docházku a zrušil trest smrti jako nekřesťanský. V Praze podporoval umění a na usedlosti ho navštěvovalo mnoho nadaných umělců.

S jeho jménem se dokonce pojí legenda. „Za svůj život se zabýval filozofií, uměním, medicínou, fyzikou a ke konci života i okultními vědami,“ vypráví dávný příběh. „V cibulovité věžičce obytného domu prý stále cosi tajemného a před zraky všech ukrytého vymýšlel. Na konci svého života se tam upsal ďáblu.“ Kvůli tomu se začalo mezi lidmi říkat, že kolem usedlosti a v parku samotném straší.

Nadějná budoucnost

V roce 1826 po smrti biskupa Thuna, který byl pochován na nedalekém Malostranském hřbitově, usedlost Cibulka vyhořela. Dědicové o ni však nejevily zájem, tudíž začala chátrat. Před pěti lety se památkově chráněná usedlost potýkala se squattery. Na začátku května roku 2015 proběhl na Cibulce masivní zásah pražské policie, který přišel zhruba na čtvrt milionu korun.

V roce 2000 byla zahájena obnova celého areálu Na Cibulce. O pět let později byly dokončeny restaurátorské práce a o další rok později byly opraveny jezírko Pod Dianou a studánky. Před šesti lety proběhla oprava rozhledny, poustevny, objektu studánky a také některých soch. V roce 2018 byla schválena renovace Čínského pavilonu z roku 1822.

Zemědělskou usedlost nyní vlastní akciová společnost Cibulka, kterou zastupuje Oldřich Vaníček. Zástupci Prahy 5 prohlásili, že s ním budou jednat o změně majitele. Z fondu rezerv a rozvoje podle posudku nabízí městská část 105 milionů korun. Cibulka je nemovitou kulturní památkou.

„Usedlost patří mezi nejzajímavější objekty v Praze 5. Z posudků vyplývá, že její stav se vlivem neužívání a oprav, které byly jen provizorního rázu, dlouhodobě zhoršuje. Uvidíme, jak jednání s majitelem dopadne. Každopádně je tu šance pro záchranu jedinečné kulturní památky,“ prohlásil místostarosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS).