„Naopak výborná kvalita vody je na koupališti v Divoké Šárce a Radotíně. Voda vhodná ke koupání se zhoršenou průhledností je na Džbánu a v Motole,“ uvedla Dana Mertová z hygienické stanice.

Sinice mohou vyvolávat alergické reakce – a také produkují různé toxiny. V pátek to připomněl Matěj Čermák, který na pražské hygienické stanici vede oddělení hygieny obecné a komunální.  „U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma i dýchací obtíže,“ upozornil.