Bezplatný systém letňanského parkování imagistrátní systém placených zón Deníku okomentoval odborník na dopravu a dopravní stavby František Lehovec zČeského vysokého učení technického.

Může být opatření vLetňanech účinné?

Záleží na tom, kolik míst kparkování je kdispozici. Pokud je počet parkovacích míst vyšší, než počet automobilů místních, jde projekt velkorysý, protože radnici nejde ozískání profitu, ale jde oprospěch místnímlidem.

Otom ale Letňany neuvažují…

Účinný může být vtom, že radnice někoho preferuje. Tou skupinou jsou místní obyvatelé. Všechny systémy kontrolovaného parkování slouží ktomuto účelu. Ktomu se ale musí přidat přiměřený počet míst pro návštěvníky.

Bude systém fungovat, když nebudou zpoplatněna návštěvnickámísta?

To boří řidičům návštěvníkům všechny stávající bariéry, protože ten, kdo se svým vozem přijede ráno, nebude mít žádnou motivaci ktomu, aby sním během dne také odjel a místo kparkování uvolnil.

Pokud vPraze bude fungovat několik systémů parkování, nebude to pro řidiče matoucí?

Regulace dopravy by po celé Praze měla mít společné znaky. Pokud městské části budou postupovat nezávisle na projektu magistrátu, bude to pro řidiče velký handicap. Řidiči se vrůzných systémech mohou obtížně orientovat, navíc různé systémy mohou mít různé dopady na okolní městskéčásti.

Lze vbudoucnu Prahu zónami regulovat plošně?

Problémem bude nedostatek parkovacích míst pro parkování a odstavování vozů. Při uplatnění regulace by měly být budovány nové parkovací kapacity. Je potřeba takový proces nastartovat, to zatím magistrát neudělal. Záchytná parkoviště totiž tvoří jen zlomek potřeb. Systémy P+R jsou navíc pouze pro mimopražské. VPraze ale chybí parkovací kapacity pro lidi, kteří vmetropoli dojíždějí do práce změstských částí.