Ve sledovaném období policisté ve Středočeském kraji zaznamenali 6826 nehod. Jestliže údaje z loňského roku považují statistici za sto procent, pro letošek vypočítali rozdílový index 102,9 – což znamená tříprocentní nárůst. V této matematice se hlavní město Praha může jevit příznivěji: policisté v metropoli sice byli přivoláni k 8102 případům, avšak index značí meziroční pokles: 95,7. Mimochodem: za celou republiku změny nenastaly, když index dosahuje rovné stovky; při 45 391 zaznamenané nehodě. Z toho mimo jiné plyne, že v hlavním městě a jeho středočeském okolí se stala každá třetí z řešených bouraček: 32,9 procenta. Pokud jde o následky na životě či zdraví, byly silniční maléry středočeské (995) a pražské (621) dohromady zhruba každou pátou nehodou v celorepublikovém měřítku.

Vyvozovat závěry z porovnávání Prahy s jejím okolím by však podle policejních analytiků bylo značně problematické. Z pohledu silniční dopravy jde vlastně o dva jiné světy. V metropoli se bourá na menším území, zpravidla při nižších rychlostech, ale zase za vyšší hustoty provozu. Na samotných počtech nahlášených nehod se pak projevuje i charakter vozového parku: pokud nikdo nepřišel k úrazu, vznikla jen nižší škoda, a to pouze na vozidlech aktérů, není jejich povinností volat policii. I v takových případech se však často stává, že některý z řidičů na účasti uniforem trvá – a nemusí to být jen proto, že se dotyční nemohou dohodnout, kdo je viníkem. Volat policii za všech okolností a následně předložit její protokol může být podmínkou danou smlouvou o leasingu, o pojištění – či třeba pravidly pro používání firemních aut.

Obětí v kraji ubylo, škody se zvedly

Relativně „příznivě“ se jeví středočeský údaj o počtu obětí nehod, byť v jejich důsledku zemřelo 39 osob; nejvíce ze všech krajů. Meziroční index však ukazuje pokles: 86,7. Praha měla index 100; deset mrtvých stejně jako loni. Zraněných statistiky uvádějí ve středních Čechách 1228: z toho 116 těžce a 1112 lehce. V metropoli pomáhali záchranáři 703 pacientům; 46 jich utrpělo úraz těžký a 657 lehčího charakteru.

Hmotné škody se ve středních Čechách i v Praze vyšplhaly nad půl miliardy. V kraji na 504,8 milionu (s indexem 109,8) a v metropoli na 598,1 milionu (s indexem setrvalého stavu 100). Dohromady to představuje 37 procent z celkových škod vyčíslených v rámci republiky.

Nejvíce nehod v okolí Prahy

Porovnávat navzájem jednotlivé středočeské okresy je poněkud ošidné. Odlišují se rozlohou, lidnatostí, hustotou silniční sítě i hlavním trasami – a v neposlední řadě také vzdáleností od hlavního města; i to hraje svoji roli. Stejně jako třeba odlišný charakter zimního období dejme tomu na Kolínsku a na Příbramsku. Nejvyšší index nárůstu počtu nehod vykazují Rakovnicko, Mladoboleslavsko, okolí Prahy, Mladoboleslavsko a Nymbursko. Pokles naopak zaznamenaly Příbramsko, Mělnicko a Kladensko. Nejvíce (z hlediska počtu událostí) řidiči bourali v okolí metropole, na Mladoboleslavsku, Benešovsku a Příbramsku.