Jenže některé části mostu občas vypadají, jako by neunikly záchvatu zběsilých zedníků, kteří se je snaží bez milosti schovat pod omítku připomínající šedý brizolit. Navíc se v okolí občas povalují hromady na hodně jemno nastříhaných papírků. "Proč to dělají?", ptají se často kolemjdoucí.

"V rámci rekonstrukce Negrelliho viaduktu se provádí také odsolování kamenného a cihelného zdiva pilířů a kleneb. Zasolení vzniklo vlivem zimních posypů komunikací posypovou solí, dále se do konstrukce dostaly látky ze železničního provozu, ze znečištěného vzduchu a to vše působí degradačními vlivy na kameny a cihly, tedy narušuje se jejich povrch," prozradila Pražskému deníku Lucie Hájková z oddělení přípravy staveb firmy Avers, která se stará právě o rekonstrukci kamenných a zděných částí.

Metoda se používá i při restaurování soch

Na povrchu kamenů jsou patrné různé, většinou bílé výluhy. "Abychom snížili míru zasolení konstrukce Negrelliho viaduktu, provádí se tzv. odsolovací zábaly. Což je v tomto případě právě namletá celulóza, která skutečně vypadá jako šedavé papírky. Ta se spolu s demineralizovanou vodou rozmíchá na kašovitou hmotu, která se nanese na konstrukci, do níž se výluhy solí z povrchu konstrukce ´vytáhnou´," dodává.

Když zábal zaschne a odstraní se, je provedena kontrola obsahu solí v konstrukci. Tato metoda se používá i při opravách či restaurování různých soch. S tím rozdílem, že u nich bývá hmota nanášena ručně, zatímco v tomto případě se používá strojový nástřik.

Rekonstrukce historického Negrelliho viaduktu začala v červnu 2017 v celém 1,5 km dlouhém úseku. Zahrnuje sanaci všech 99 původních mostních oblouků, z nichž osm překračuje Vltavu. V rámci rekonstrukce se sjednocuje řada částí a prvků, které byly nesourodé a lišily se jak konstrukcí, tak tvarem. Stavba řeší i náhradu zastaralého zabezpečovacího zařízení moderním elektronickým a výměnu 3,3 km kolejnic.