Proč byl záměr zakázat vjezd kamionů do Prahy schválen tak rychle, když ani nebyl na programu jednání zastupitelů?

Jde o problém, který dlouho řešíme. Samozřejmě, že varianta, kterou jsme schválili, nebyla odsouhlasena náhle, byla to věc, o které jsme dlouho diskutovali. Děj se jen akceleroval tím, že na zastupitelstvo přišli Spořilovští, kteří znovu dokladovali, co jim to tam přináší. Takže jsme řekli, že jestli máme nějaký materiál, který budeme řešit za měsíc, tak není žádný důvod, proč bychom se nepokusili ho vyřešit teď.

To bylo jediné, co vedlo k tak rychlému projednání?

Další důvod je, že neustále je to házeno Praze na hlavu, že může za to, že Spořilovem jezdí kamiony. Praha si to ani nevymyslela, Praha na to peníze dává, stát na řešení kamionové dopravy peníze nedává. A to byl další důvod, proč jsme měli potřebu to řešit, protože v tomto případě zastupujeme zájmy Pražanů.

Vedení Prahy má měsíc na vyjednávání se státními úřady a se Středočeským krajem. Věříte, že se podaří zakázat vjezd kamionů do Prahy v létě, jak tvrdí náměstek pro dopravu Nosek?

Pokud bude dobrá vůle ze strany státu, tak ano. My pro to všechny podklady připravíme, ale finální rozhodnutí není v kompetenci města. Protože Praha ani nemůže dát značky se zákazem vjezdu.

Dovedete si představit, že po měsíci jednání se nepodaří zakázat kamionům vjezd do Prahy? Přece jen, jak říkáte, finální rozhodnutí je na straně státu.

Samozřejmě je to o vůli k jednání. Musím si jako politik představit celou škálu rozhodnutí, i třeba, že naše stanovisko nebude akceptováno, protože taková možnost na stole samozřejmě je. Ale na druhou stranu bych byl rád, kdyby to při nejmenším znamenalo, že by stát začal intenzivněji hledat řešení. A třeba najde jiné řešení.

Pokud stát neschválí stopku pro kamiony na hranicích Prahy, znamená to, že tranzit bude dál jezdit Spořilovem?

Chceme, aby na Spořilově kamiony nejezdily. Pokud někdo předloží nějaký jiný návrh, budeme o něm rádi uvažovat. Pokud bude smysluplný a přinese občanům Spořilova zásadní úlevu od zátěže, kterou jim 12 či spíše 15 tisíc kamionů za den přináší.

Jak vítáte krok, že si Pavel Bém nechal pozastavit členství v ODS, a jak se díváte na snahu Petra Nečase, aby váš předchůdce složil i poslanecký mandát?

To, že si pozastavil členství, se shoduje s tím, co bych udělal já na jeho místě. Myslím si, že je to správný přístup. Otevře se prostor pro to, aby věc mohla být řešena a bylo rozhodnuto o tom, co je a co není pravda. Otázka poslaneckého mandátu se týká Sněmovny. Ale myslím, že pozastavit poslanecký mandát nejde, protože takové rozhodování je složitější. Věřím tomu, že premiér Petr Nečas bude jednat a konat a že to nějaký výsledek přinese.

Zdravotnickou veřejností hýbe návrh na převod čtyř nemocnic pod správu Prahy. Rozhodnout má skupina expertů. Víte, kdo v ní bude?

Nějakou představu mám, celý život jsem se zdravotnictvím zabýval, byl jsem u všech pokusů o zdravotnickou reformu, byl jsem u toho, když vznikala pojišťovna. Myslím, že o problematice vím velmi mnoho, a tím pádem také vím, kdo v České republice je schopen k těmto věcem hovořit.

Můžete být konkrétnější?

Mám představu, že vznikne pracovní skupina při magistrátu, a ne, že se vytvoří nějaká komise, která bude polykat miliony, a výsledky budou nevalné. V okamžiku, kdy se podaří komisi dát do pořádku, zveřejníme jména. Už jsem s někým jednal, ale neuzavřeli jsme ještě žádné dohody o tom, jak budeme pracovat, takže nechci jména ještě zveřejňovat. V Česku je minimálně 20 – 25 lidí, kteří problematice rozumí, a proto tu myšlenku také schvalují. Je to jediné možné řešení, že se Praha začne chovat jako kraj a že si nad významnou částí lůžkové péče ponechá také nějakou kontrolu, aby mohla garantovat svým občanům a návštěvníkům Prahy, že dostanou péci v potřebné kvalitě.

O čem se na radnici mluví?

Hned několik zásadních témat hýbe radnicí hlavního města:

*Ve čtvrtek zastupitelé přijali návrh na vyloučení kamionové dopravy z města. Tranzit by se zastavil před hranicemi Prahy.

*Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) a primátor Bohuslav Svoboda se dohodli na záměru převést nemocnici Bulovku, Homolku, Thomayerovu nemocnici a porodnici v Podolí pod správu Prahy. Odborná obec se bojí ztráty kreditu specializovaných zdravotnických zařízení, jako je Homolka a podolská porodnice.

Čtěte také: STOP kamionům, plánuje Praha