Úmorné několikahodinové čekání následované dramatickými okamžiky a strachem z kolize. Proplout smíchovským zdymadlem nejvytíženější plavební komorou ve střední Evropě je zvláště pro malé osobní lodě nejen riskantní, ale i nesmírně zdlouhavé.

Velké lodě mají přirozeně přednost. Pokud se posádka menších lodí přesto do zdymadla vydá spolu s větší lodí, hrozí jí poškození. Praxe je podle mluvčího Ředitelství vodních cest České republiky (ŘVC) Václava Straky taková, že se uvnitř komory často setkává hned několik velkých a malých lodí najednou.

„A kolize je na spadnutí. Několik takových případů jsme zaznamenali. Zatímco velké lodě jsou vybaveny vysílačkami, malé obvykle nikoliv a tak na sebe nemohou ani upozornit. Kapitán velké lodě si té menší nemusí ani všimnout,“ říká Straka. Do větru nemluví. Deníku se přihlásil čtenář, který si jednu takovou kolizi barvitě vybavuje.

„Je to asi deset let. Pluli jsme s vnukem lodí do trojské zoo. A právě ve smíchovském zdymadle do nás „ťuknul“ parník. Jako když kamion najede do trabantu. Nám se naštěstí nic nestalo, ale museli jsme vystoupit a z výletu nebylo nic. Samozřejmě jsme pocítili i strach a to nemluvím o tom, že na samotný vjezd do zdymadla jsme museli čekat skoro hodinu,“ vzpomíná Jindřich Vítek z Břevnova. Od té doby se prý po Vltavě neplaví.

Nové zdymadlo

Situace je tristní i podle Václava Straky. V horizontu několika let by se měla změnit k lepšímu. Nejen že přibude nové zdymadlo na úrovni Smíchova, které odlehčí tomu starému. Straka dokonce hovoří o zásadní proměně celé „tváře pražské Vltavy.“ Vzniknou prý nová přístaviště, náplavky se přiblíží standardu západoevropských metropolí.

V pondělí se na tom dohodl Jan Skalický, pověřený řízením Ředitelství vodních cest a radní hlavního města Aleksandra Udženija. Plán posvětil také ředitel odboru městského investora Jan Beránek.

Skalický označuje pondělní jednání za přelomové. „Shodli jsme se na technických předpokladech stavby nové plavební komory v těsné blízkosti té stávající. Tím se dopravní situace výrazně zklidní,“ řekl Deníku po schůzce Skalický.

Nová plavební komora bude podle něj menší, přesto lodím pomůže hladce překonat Staroměstský jez. Bez čekání, bez rizika srážky. „K překonání Šítkovského jezu poslouží dnes již funkční zdymadlo u Mánesa. Lodě se z nového zdymadla jednoduše vydají šikmo, napříč tokem Vltavy k Mánesu,“ dodal Skalický.

Jeho plánem se nyní bude zabývat Výbor městského zastupitelstva pro územní rozvoj. Potvrdil to jeho předseda Vladimír Schmalz. Práce na stavbě nového zdymadla by měly podle mluvčího ŘVC Straky začít nejpozději v roce 2015.

Úspěch v jednání potvrdila také radní Aleksandra Udženija, v jejíž kompetenci je podpora podnikání. Její vizí je prý mnohem efektivnější využití Vltavy a výstavba nového zdymadla má být jen začátkem. Z novinek se prý budou těšit turisté i samotní Pražané. „Včerejší schůzka byla impulzem k novému rozvoji lodní dopravy a ke zkulturnění náplavek,“ poznamenala Udženija.

Klíčové projekty například v podobě nových přístavišť však zatím představeny nebyly.

Na vysvětlenou

- Zdymadlo je souhrnný název pro objekty způsobující zvýšení hladiny ve vodním toku a umožňující převést plavidla mezi horní a dolní hladinou a zpět.

- Plavební komora slouží pro překonání výškového rozdílu hladin vertikálním pohybem plavidla.

- Odtokem nebo přítokem vody s využitím samospádu se dosáhne snížení nebo zvýšení hladiny vody v plavební komoře a tím i spuštění nebo zdvižení plavidla.

Zdroj: wikipedia.org