Ušáci nežijí v norách, proto je běžné na ně narazit například na poli. Navíc matka je běžně nechává o samotě a vrací se jen na krmení. Snaha zachránit mládě naopak sníží jeho šanci na přežití.