Dobře fungující systém MHD má jako každý veliký dlouho fungující systém svůj genetický kód. I tramvajové sítě mají takový kód, který by měl být ctěn. Pokud není, tak lidé ztrácejí jistotu ve znalosti systému a komfort, který z ní vyplývá. Změny by proto měly být postupné, případně dobře vnímající genezi toho, na co jsou lidé zvyklí. Ropid zvolil poměrně překotný způsob, musím ale uznat, že vznikl na základě analýz přepravní poptávky. Něco jiného ale je respektování analýz a něco jiného citlivý přístup k vývoji tramvajového systému. Petr Moos, dopravní odborník a bývalý ministr dopravy.

close  Petr Moos info Zdroj: Deník zoom_in

Rozumný kompromis 

Z mého pohledu se jedná o rozumný kompromis, který byl proveden za pomoci participace, což je dobrý způsob, jak linkové změny provádět a komunikovat s veřejností. Výsledek se nemusí líbit všem, ale proces zahrnul všechny aktéry včetně veřejnosti. Nikdo tak asi nebude stoprocentně spokojen, ale jedná se o vyvážený kompromis. Jak se osvědčí samotné změny ve vedení linek, to samozřejmě ukáže až čas, protože ideál se vždycky od reality liší a vše bude potřeba po nějaké době vyhodnotit. Celkově však oceňuji, že změny byly z velké části z popudu občanů a myslím si, že můžeme být rádi za to, jak se to tentokrát zvládlo i po komunikační stránce. Marek Bělor, dopravní odborník iniciativy Auto*Mat. 

close Marek Bělor info Zdroj: Deník zoom_in

Systém zústává stejný

I když chtěl původně Ropid překopat celé linkové vedení, což neprošlo u radnic, tak nakonec se musel vrátit k variantě pouze lehce poupraveného dnešního stavu. Když nepočítám linky 5, 6, 14, 15 a 21, zůstává systém v zásadě stejný. Avšak nelíbí se mi nárůst linek obsluhující sólo tramvaje. Považuji za zajímavé to, že původně se změny měly dít proto, aby se ušetřilo. Tento důvod se však postupně vytratil a nyní změny přinesou naopak větší náklady. Také mě trochu zaráží přístup Ropidu, který tvrdí, že chce s cestujícími diskutovat, jak se bude systém MHD měnit. U tramvají skutečně taková diskuze proběhla, ale pokud jde o připravované změny u autobusů, které mají začít platit na podzim, tak o těch Ropid před cestujícími mlčí, natož aby o nich vedl diskuzi. Ondřej Matěj Hrubeš, šéfredaktor dopravního webu MHD86.

close Ondřej Matěj Hrubeš info Zdroj: Deník zoom_in

close Změny v tramvajových linkách. info Zdroj: redakce zoom_in

Čtěte také: Kvůli změnám v linkách tramvají vyrazí do ulic informátoři