Z jednání vyplynula nutnost zajistit druhý výjezdový vůz Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy vyčleněný pro odběr vzorků od pacientů. Hlavní město také poskytlo prostory a vybavení pro telefonní linku speciálně určenou pro pomoc seniorům a ostatním rizikovým skupinám obyvatel jako například osobám se zdravotním hendikepem. Na číslo 800 160 166 mohou lidé v případě potřeby volat od zítřka.

Organizacím zabezpečujícím chod města bylo doporučeno přijmout opatření pro zajištění kontinuity funkčnosti, včetně krizových scénářů. Jak zmínil náměstek primátora Petr Hlubuček, jedná se o firmy zajišťující základní potřeby obyvatel metropole jako jsou energie, voda, potraviny, doprava, lékařská péče a veřejný pořádek.

Krizový štáb se obrátí na vládu

Mezi opatřeními pro území Prahy je např. uzavření zoologické zahrady, botanické zahrady, Planetária hl. m. Prahy, vnitřních prostor Národní kulturní památky Vyšehrad, Muzea hl. m. Prahy, Galerie hl. m. Prahy, všech poboček Městské 2 knihovny v Praze, Prague City Tourism a jejích návštěvnických objektů a Haly č. 22 Pražské tržnice.

Krizový štáb hl. m. Prahy se rozhodl také obrátit na vládu ČR ohledně možností prodloužení pracovní neschopnosti u rodičů dětí, které nemohou navštěvovat školská zařízení, dále možností prodloužení lhůt na vydání občanských průkazů a řidičských průkazů, a zavedení dalších opatření - například dočasného zákazu krátkodobého ubytování v bytech prostřednictvím digitálních platforem.

Členové Krizového štábu hl. m. Prahy se seznámili s dočasnými vnitřními opatřeními na Magistrátu hl. m. Prahy. Mimo jiné bude od 13. března do odvolání uzavřen hlavní vchod do budovy Nové radnice. Zadní vchod bude otevřen pouze pro zaměstnance a oprávněné osoby.