I tak se nabízí otázka, zda má legislativní návrh aspoň minimální šanci na úspěch, nebo bude, tak jako několikrát v minulosti, smeten ze stolu.

„Případné nedostatky jsou odstranitelné ve druhém čtení na základě pozměňujícího návrhu některého z poslanců. Obavám se však, že poslanci hledají záminku, v podobě legislativně technických výhrad, jak znemožnit další schvalovací proces tohoto průlomového návrhu zákona," uvedl Lukáš Manhart s tím, že na tomto zákonu pracovala skupina expertů.

Pražský radní Lukáš Manhart.„Osobně si za ním stojím. Tento návrh zároveň podpořila drtivá většina zastupitelů magistrátu napříč politickými stranami, kdy z dvaačtyřiceti přítomných zastupitelů jich hlasovalo pro zákon devětatřicet," specifikoval radní Manhart. Podle něj lze případné připomínky rozdělit do dvou skupin. Jedna skupina vychází z ideového předpokladu, že prostituci není vhodné regulovat zákonem.

Druhá skupina by řešila připomínky legislativně technického charakteru. Ať už jedni nebo druzí, Manhartův zákon především řeší ožehavou otázku, zda prostituci naplno legalizovat. Tím by se na ni vztahovala daňová povinnost jako na každé jiné podnikání a omezila by se tak „divoká prostituce“ v privátech.

„Nechápu, proč město nebojuje s divokou prostitucí jako my, kteří to jako jediní už máme 15 let vyřešené! Stanovy nám schválilo ministerstvo vnitra a nyní fungujeme jako družstevní organizace,“ sdělil nejmenovaný předseda Družstva Velvet (noční podnik) v Praze 4 s tím, že poctivě platí daně, personál pro erotické služby podléhá zdravotním kontrolám a navíc tento způsob legalizace brání kuplířství.

Registrace dívek by taky bylo řešení

„Poslanci se bojí odhlasovat jakékoliv změny zákona 
o prostituci, protože jsou hlavně pokrytci. Sami vědí nejlépe proč a osobně to z pochopitelných důvodů dál komentovat nebudu,“ doplnil předseda Družstva Velvet.

V podobném duchu hovoří i jiní oslovení majitelé nočních klubů, 
z nichž ale převážná většina nedoufá, že jakýkoliv kvalitní zákon ihned vše změní k lepšímu.

„Kdo se chce prostitucí živit, ať to klidně dělá. Byl by registrován, pak ať řádně platí daně a každý by mu měl dát pokoj. Od toho by měl být ten nový zákon, který by prospěl celé společnosti. Dívky by měly zdravotní dohled, omezilo by to drogy a policejní nájezdy na hledané osoby. Bez registrace by dívky v klubech pracovat přece nesměly,“ míní paní Soňa, provozující Escort servis 
v Lucemburské ulici na Vinohradech.

Kde mít klub a kde nikoliv

Manhartův návrh zákona zmiňuje nejen registraci osob, ale vymezuje i místa, kde by mohly veřejné domy stát. Trnem v oku radního pro oblast legislativy, transparentní veřejné správy a sportu jsou například hned čtyři tyto domy 
v ulici Ve Smečkách, tedy v samém historickém centru.

Podle Lukáše Manharta návrh zákona předpokládá vypovězení mezinárodní Úmluvy o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob. Ta je však dnes již nahraditelná jinými mezinárodními Úmluvami, ke kterým podle Manharta nikdy nepřistoupilo Německo, Rakousko, Švýcarsko, nebo mezi jinými i USA.

„V tuto chvíli již není možné z pozice metropole do znění zákona zasahovat, neboť již byl schválen Zastupitelstvem hlavního města Prahy a zaslán do Poslanecké sněmovny,“ doplnil Manhart a dodává, že tento nový návrh zákona nepokrytecky pojmenovává problém prostituce a snaží se ho řešit a kultivovat. „Pořád je tady otázka, jestli zákon o legalizaci prostituce vlastně neudělá ze státu kuplíře. Doufejme, že návrh pražského zákona bude natolik kvalitní, aby to tak nebylo,“ říká poslanec Vítězslav Jandák.

Poctivci na to stejně doplatí…

Nicméně obavy z nedokonalého zákona projevil i pražský poslanec Bohuslav Svoboda, který Manhartův návrh hodnotí jako velice špatný, prostituci údajně nezabrání a neřeší mezinárodní úmluvy, 
k nimž se Česko zavázalo. Naopak prezident Asociace nočních klubů Jiří Plesar by Manhartem navrhovanou regulaci prostituce uvítal. Přesto projevuje obavy, že poctiví majitelé nočních klubů dodržující zákon by na to doplatili.

Podle Plesara by je vytlačily levnější priváty, na které zákon nemůže a současně s regulací by proto zakázal prostituci v bytech. V současných legislativních podmínkách jsou právě byty pohromou pro oficiální noční kluby. I když ani kluby sexuální služby provozovat nesmí. Oficiální předmět podnikání jsou pohostinská činnost spojená s prodejem nápojů všeho druhu.

„Divoké priváty“ jsou oproti klubům ve výhodě - policie jakožto vstup do soukromého vlastnictví vstupovat ze zákona nemůže, prostituce v nich se těžko prokazuje. Řada nočních klubů kvůli existenci „divokých privátů“ a následnému odlivu klientely proto musela zavřít. Oslovení majitelé klubů současné debaty kolem nového návrhu zákona o legalizaci prostituce vnímají jako obvyklý předvolební folklór - podle nich s koncem voleb zase vyšumí.

Čtěte také: Policisté odhalili luxusní kuplíře