Bude to politické rozhodnutí magistrátu i dotčených městských částí (1, 5, 6, 7 a 8). Ať už v jakékoliv podobě ovšem padne až po dva měsíce trvajícím vyhodnocení bezprostředních dopadů otevření tunelu řidičům a obsáhlé veřejné diskusi.

Poradními orgány uvnitř pracovní skupiny, jejíž vznik ohlásil věcně kompetentní náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), se stanou vedle magistrátních úředníků také policisté, zástupci Technické správy komunikací (TSK) a Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR). Předzvěstí zmíněných opatření bude uzavření Strahovského tunelu mezi 3. a 13. červencem. Co bude dál?

Politici už mají na stole komplexní souhrn opatření, jímž se budou zabývat. Vůbec poprvé od svého zpracování je veřejně dostupný. I když výsledkem zřejmě bude kompromis, pražskou dopravu bude definitivně nutné změnit.

Dva měsíce má trvat pozorování a vyhodnocování dopadů na pražskou dopravu po otevření tunelového komplexu Blanka. To je firmou Inženýring dopravních staveb (IDS) ohlášeno na 15. září. Znamená to, že přibližně v polovině letošního listopadu pracovní skupina, ustavená náměstkem primátorky Petrem Dolínkem (ČSSD), zveřejní návrh doprovodných opatření, která zřejmě zasáhnou do současného stavu automobilové dopravy v centru města, ale i na magistrále, či v okolí ústí tunelu.

Co slíbil náměstek primátorky Petr Dolínek?Petr Dolínek při ustavujícím zasedání pražského zastupitelstva.Vznik pracovní skupiny (složenou ze zástupců hlavního města, vedení Prahy 1, 5, 6, 7 a 8, Technické správy komunikací, Institutu plánování a rozvoje hlavního města a Policie ČR), která má po otevření tunelu Blanka (15. září 2015) dva měsíce sledovat a vyhodnocovat dopady na pražskou dopravu.

Po uplynutí oněch dvou měsíců požádat odborníky o posouzení uvedeného usnesení a vypracování návrhu řešení, včetně dopadu do rozpočtu hlavního města. Poté zahájit důkladnou diskusi s městskými částmi a občany.

Na základě výstupů od odborníků, městských částí a občanů učinit kompetentní politické rozhodnutí.

Než ale opatření Praha zavede do praxe, posoudí je odborníci a do jejich podoby budou moci zasahovat dotčené městské části a ve veřejné diskusi prý i jejich obyvatelé. Už teď jednotlivé radnice (Praha 1, 5, 5, 7 a 8) adresují Dolínkovu týmu svoje podněty.

Na stole je i usnesení minulé městské rady, zmiňující možnost zklidnění Smetanova nábřeží a ulic Wilsonova, Karmelitská, či Veletržní. Asi nejkomplexnější řešení nabízí studie dopravní iniciativy Auto*Mat. Také jí se bude pracovní skupina zabývat, i když obsahuje řadu nepopulárních a politicky výbušných bodů.

Materiál, vzniklý se znalostí dosud neveřejných odborných dokumentů Technické správy komunikací (TSK) a Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR) byl prý Dolínkovi i členům dopravního výboru městského zastupitelstva již předán. Spolu s ním iniciativa odtajnila již zmíněné výstupy TSK a IPR. Čím se tedy mimo jiné bude Dolínkova pracovní skupina konkrétně zabývat?

„Jde o ucelený koncept jak pro centrum Prahy, tak pro řešení situace na severovýchodě města, kam Blanka oproti současnému stavu vychrlí denně o dvacet až třicet tisíc aut více," nastínil Vratislav Filler z Auto*Matu.

Humanizace magistrály

Některé z dosud neveřejných materiálů zadaných či zpracovaných Technickou správou komunikací podle něj zpochybňují proveditelnost humanizace magistrály nebo omezení tranzitu historickým centrem. Filler sdělil, že tyto teze TSK studie Auto*Matu účinně vyvrací.

Studie se vedle aktuálních dopadů zprovoznění tunelu a jejich okamžitým řešením dále zabývá i střednědobým horizontem uvažovaného pokračování tunelu Blanka na východě města a to na základě materiálů firem Metroprojekt, Satra a Sudop z roku 2013. Navrhuje, aby bylo vedeno dlouhodobě bez výstavby megalomanských staveb, s využitím stávajících ulic Povltavská a Průmyslová.

„Ulici V Holešovičkách bychom rádi viděli do pěti let jako městský bulvár s mírnou dopravou a výhledově s tramvajovou tratí. Dopravu z Blanky navrhujeme vést odlehčovacím tunelem od Bílé Skály na Vychovatelnu," vysvětlil Filler.

Co se mimo jiné dočtete ve studii, kterou se bude zabývat i pracovní skupina náměstka primátorky Petra Dolínka?

Vychází z toho, že Blanka je dlouhodobě poslední příležitostí, kam dostat auta, které nemají počátek ani cíl své cesty v centru, a která na historickém centru vlastně jen parazitují.

Navrhuje se v ní například: realizovat již připravovanou ochranu ulice V Holešovičkách zřízením signalizace na Vychovatelně; zřídit několik přechodů na Praze 2 a Praze 4 v místech, kde chybí; odstranit nežádoucí tranzit přes Smetanovo nábřeží a Malou Stranu bez omezení pro rezidenty; snížit počet pruhů ve Veletržní ulici ze tří na dva; snížit počet průběžných pruhů v Žitné ulici ze tří na dva.

Kompletní novou studii iniciativy Auto*Mat najdete ZDE

Dosud neveřejné materiály Technické správy komunikací a Institutu plánování a rozvoje hlavního města, týkající se doprovodných opatření po zprovoznění tunelového komplexu Blanka najdete ZDE.

Čtěte také: Zářijové otevření tunelu Blanka není jisté, Praha si najme advokáty