Oltář byl poničen 8. května 1945, poslední den druhé světové války v Evropě. "Rekonstrukci jsme dělali pouze na základě historických fotografií. Podle dochovaných fotografií, které se k nám postupně dostávaly, bylo zjištěno, že po roce 1945 byl oltář restaurován, byl udělán polychrom plastik, začalo restaurování obrazů a byly vyřezány chybějící prvky. Ovšem v nějaké fázi se opravy zastavily a část byla zase poztrácena," řekl restaurátor Martin Zmeškal.

Oltář, který byl uložen na půdě Staroměstské radnice, byl rozložen na mnoho kusů, které museli restaurátoři poskládat. "Fotografie oltáře byly černobílé a pouze celého oltáře, takže bylo obtížné rozpoznat, co kam patří. Některé kusy byly i půlcentimetrové úlomky," dodal Zmeškal. Některé části chyběly, v dolní části je čtvrtina nová, v horní až polovina.

Deset měsíců práce

Na obnově oltáře pracovalo 17 restaurátorů, malířů a sochařů. Obrazy a plastiky na oltáři jsou kopie, které jsou taktéž vyrobeny na základě historické fotodokumentace. Obnova oltáře trvala deset měsíců.

Letos uplynulo 680 let od okamžiku, kdy král Jan Lucemburský povolil zřízení Staroměstské radnice. V roce 1348 se konšelé dohodli, že ve věži radnice zřídí kapli, která byla poprvé posvěcena roku 1381. Kaple v minulosti sloužila k bohoslužbám a významným událostem. Zde bylo například ohlašováno obnovení městské rady a jednotliví radní tam také skládali přísahy. Bohoslužby se v kapli sloužily za zesnulé panovníky a rady.

Císař Josef II. nechal kapli v 18. století zrušit a stal se z ní sklad. V polovině 19. století začala její obnova, kdy byla v roce 1857 počtvrté vysvěcena. O 30 let později byla upravena v duchu regotizace, vymalována a Mocker navrhl oltář. Nad kaplí byl zvon, který byl nejstarším zvonem v Praze i v Čechách, ale při požáru v roce 1945 se zřítil a částečně roztavil.

V radniční kapli se koná bohoslužba jednou za rok. Vždy 5. května ve 12.33, tedy v dobu, kdy pražský rozhlas volal v roce 1945 o pomoc. Tato bohoslužba je sloužena za všechny oběti druhé světové války a především pražského povstání.