Některé městské části i magistrát už také z pozice zřizovatelů škol vyzkoušely metody PCR testování. Vesměs ty neinvazivní – například „plivací“ nebo „kloktací“.

Radní Prahy 9 dokonce minulý týden přijali usnesení, které místním mateřským a základním školám doporučuje neinvazivní PCR testy, případně antigenní testy se srovnatelnou citlivostí.

Jeden test pro více lidí

Jako vhodnou možnost pro školy zmiňuje „devítka“ i metodu tzv. poolování, které má za sebou úspěšnou pilotní zkoušku na úřednících, zaměstnancích sociálních služeb a pedagozích.

Celkem testovaných 368 osob se rozdělilo do šestnácti skupin, ve kterých byli lidé s dlouhodobě bližšími kontakty. V rámci skupin se nejdříve vyhodnotila směs všech vzorků a až v případě odhalené pozitivity se přistoupilo k individuálnímu vyhodnocování. Pozitivita se prokázala u tří skupin a následně v každé z nich u jedné osoby.

„Pooling“ má při vhodném nastavení parametrů značný potenciál finančních úspor skrze „efektivnější“ využívání laboratoří.

„Díky tomu se tak lze teoreticky dostat na náklady, jaké jsou u antigenního testování, které ale není tolik spolehlivé. V rámci našeho pilotního projektu jsme záměrně testovali skupiny malé i větší o velikosti od osmi do 39 osob, a protože byla prokázána pozitivita jen u tří skupin, došlo opravdu k významné úspoře ve výši minimálně padesát procent,“ zdůraznil Viktor Furman, ředitel společnosti GHC Genetics, která zajistila rozbory vzorků a mobilní aplikaci pro jejich snadné spárování s konkrétním člověkem.

Testované vzorky se během „pilota“ odebíraly ze slin. „Tyto testy, jež jsou stejně citlivé, nebo i dokonce citlivější než PCR testy analyzované v rámci odběru z nosohltanu, vyvinula česká společnost DIANA Biotechnologies. Navíc lze z těchto vzorků rychle zjistit i vybrané mutace, které u nás byly zjištěny a jež mají vysoký potenciál se šířit,“ dodal k projektu nový starosta Prahy 9 a šéf pražské ODS Tomáš Portlík.

Portlík: Stát požadavky samospráv ignoruje

Zkušenosti krajů i obcí z pilotního testování před chystaným postupným návratem dětí do škol podle Portlíka opakovaně potvrdily, že vládou nakoupené antigenní testy nejsou pro plošné testování dětí vhodné.

„Ministr školství, který má spolu s ministrem zdravotnictví přijít s konkrétním plánem a předložit jasná a přesvědčivá data, nechává místo toho ministra vnitra objednávat nekvalitní a podezřele levné antigenní testy. Stát bohužel poznatky samospráv ignoruje,“ prohlásil komunální politik na adresu vlády. Dodavatel testů byl vybrán ve veřejném tendru z desítek uchazečů. Portlík firmu označil za „překupníka čínského zboží“.

PCR testy „nasadil“ v březnu také magistrát ve školách, které zůstaly otevřené pro děti pracovníků klíčových pro chod metropole.

K přehodnocení metody testování vyzvala vládu i radní Prahy 6 Marie Kubíková (ODS). Argumentuje dalším pilotním projektem, kdy 24. února podstoupilo 380 dětí a 43 zaměstnanců tří škol jak PCR, tak antigenní test.

„Pilotní testování ukázalo, že je nutné vynechat nepříjemný stěr z nosu. Pravidelné PCR testy ze slin může přinést optimální a všemi akceptovatelné řešení. Vláda musí přestat šetřit na nepravém místě,“ komentovala závěry studie Kubíková, podle které je důvěra ve formu testování předpokladem jeho úspěchu.

Až v další fázi?

Ministerstvo školství využívání PCR testů zvažuje v dalších fázích návratu školáků „do lavic“. V té aktuální, která má začít 12. dubna, nicméně poskytne školám pouze už nakoupené antigenní testy.

„Již v první fázi návratu však MŠMT počítá s tím, že školám bude umožněno nahradit testování antigenními testy 2x týdně testováním neinvazivními PCR testy 1x týdně,“ sdělila mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Aktuálně distribuované antigenní testy vnímá rezort jako „neinvazivní“ (provádí se stěrem z přední části nosu).

„Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test,“ informovala mluvčí.

Obrovské rozdíly ve spolehlivosti antigenních testů nedávno prokázali vědci. U třinácti domácích samotestů byl rozdíl mezi nejlepším a nejhorším až stonásobný.