„V náplni jejich práce by mělo být šířit mezi svými spoluobčany osvětu o tom, co to domácí násilí je, jak mu předcházet a jakým způsobem se mu bránit,“ uvedl koordinátor projektu Jiří Vavroň. Strážníci by měli pracovat jak s dětmi, studenty, tak i se seniory. Ve školách budou přednášet o zásadách bezpečného chování a o tom, jak reagovat na domácí násilí. „Naše představa je taková, že každý občan, například z Prahy 5, by měl vědět, že na domácí násilí se mohou jít zeptat strážníka Nováka,“ doplnil Vavroň.

Školení i pro policisty

Školením měli projít i příslušníci státní policie. Iniciátorem bylo intervenční centrum, které bylo podle jeho ředitelky Marie Šusterové nespokojeno s chováním některých policistů, na něž se oběti násilí obrací. „Výsledkem by měla být vstřícnost policie. Mnoho žen nám vypráví, že se je policisté snažili odradit od podávání trestních oznámení na násilníky. Vypráví jim, že šlo pouze o malou úroveň teroru,“ uvedla ředitelka Šusterová.

Od října se bude každý měsíc scházet skupina složená ze zástupců institucí, které přicházejí s domácím násilím do kontaktu, řeší problémové případy a hledají mezery v systému ochrany před domácím násilím. „V rámci této spolupráce jsme předali nebo převzali asi dvě stovky nejrůznějších podnětů,“ doplnila na závěr Šusterová.

Násilníci často berou děti jako rukojmí

Praha - Odporný způsob, jak vyzrát na nový zákon o domácím násilí, objevili pražští agresoři. Odborníci se stále častěji setkávají s případy, kdy oběť nechá násilníka policií vykázat z domu, ale ten ji pak vydírá pomocí vlastních dětí. Ty totiž zákon naprosto vypustil a neřeší jejich ochranu. „Zákon chrání pouze oběť, kterou je ve většině případů žena, ale už nechrání děti. Agresor má totiž zákaz kontaktu s ohroženou osobou, ale žádá o kontakt s dětmi. Ty se pak často stávají předmětem vydírání,“ uvedla Bronislava Vargová ze sdružení Rosa. Podobné zkušenosti má ředitelka pražského intervenčního centra Marie Šusterová: „Množí se případy, kdy se násilník domáhá styku s malými dětmi. Svěření například půlročního dítěte do péče násilné osoby se oběti samozřejmě nelíbí, ale být u toho nemůže kvůli zákazu kontaktu.“

Chtějí změnu zákona

Sdružení Rosa tvrdí, že je nezbytně nutné zajistit úpravu tohoto zákona. Podle místopředsedkyně Rosy Zdeny Prokopové je absurdní, že k oběti násilník nesmí, ale dítě může dál neomezeně vídat. České právo tvrdí, že rodiče mají nárok na děti, děti na rodiče a zároveň má dítě právo na klidný a bezpečný vývoj. O upřednostnění těchto pravidel často rozhodují úředníci. "Je ale otázkou, jak zajistí bezpečný vývoj u otce s násilnickými sklony,“ podotkla Vargová.

Role rodinného zázemí

Přitom domácí násilí poznamenává děti stejně jako oběti. Průzkum Rosy prokázal, že 72 procent pachatelů domácího násilí vyrůstalo v rodině, kde k násilí též docházelo. Domácí násilí je z 95 procent pácháno přímo před dětmi. Ty jsou svědky nejen nadávek, ale i brutálních útoků na jejich matky. O problému s nimi rodiče nemluví, a naopak ho tabuizují. Tyto děti jsou vážně ohroženy posttraumatickými stresovými poruchami. Od začátku roku platí zákon, který umožňuje policii vykázat útočníka na deset dní ze společné domácnosti. Intervenční centrum pak kontaktuje oběť a nabízí jí pomoc. Spolu s obětí například může pomocí soudu zažádat o prodloužení doby vykázání až do té doby, než bude manželství rozvedeno. Pražské intervenční centrum nabízí i pomoc a rady, aniž by musel být agresor vykázán.

Kde je možné nalézt pomoc

Intervenční centrum: Šromova 861, Praha 9 – Černý Most Telefon: 281 861 580, mobil: 604 23 10 85 Pondělí a úterý: 8.00–16.30 hod, středa a čtvrtek 8.00–18.00 hod

Rosa: Podolská 242/25, Praha 4 – Podolí Telefon: 241 432 466, SOS linka: 602 246 102 e-mail: info@rosa-os.cz

Bílý kruh bezpečí: U Trojice 2, Praha 5 každé úterý, středa, čtvrtek: 17–20 hodin každý pátek: 9–13 hodin (pro objednané) Telefon: 257 317 100 e-mail: bkbpraha@bkb.cz

Acorus: Adresa utajená non-stop krizová telefonní linka: 283 892 772 e-mail: acorus@iol.cz.