Cílem bylo otevřít širokou diskusi o přístupu k prevenci mezi včelařskými spolky a zájmovými skupinami včelařů, Státní veterinární správou, krajskými samosprávami a zainteresovanými ministerstvy, připomněl mluvčí středočeského hejtmanství David Šíma. S tím, že díky podpoře kraje, k čemuž se letos přidalo i hlavní město, pokročilo úsilí kladenské organizace včelařů o vytvoření systému preventivních opatření.

Kampaň Hrr na mor zahrnuje systém pravidelného dobrovolného vyšetřování takzvané měli (spadu na dno úlů) na mor včelího plodu, které je plošné – a daří se tak podchytit případná ohniska nákazy. Kladenská organizace připravila projekt pro všechny včelaře v regionu – a zástupci ostatních okresních organizací mu vyjádřili podporu. Pokud se mor objeví, nastupuje likvidace, aby se zabránilo rozšíření nákazy: chov je spálen včetně úlů i včelařského vybavení a v okolí se vyhlašují veterinární opatření. Na to letos nedošlo.

V rámci projektu Hrr na mor, který zahrnuje i vzdělávací a osvětové aktivity, si včelaři mohou nechat otestovat vzorky měli ze svých úlů bezplatně. Na zajištění projektu kraj poskytl organizátorům z kladenské organizace Českého svazu včelařů dotaci ve výši 1,36 milionu korun, připomněla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). „Uvědomujeme si nezastupitelnou roli včel pro produkci rostlinné výroby a pro rovnováhu v přírodě. Proto se Středočeský kraj snaží včelařství v našem regionu podporovat,“ vysvětlila důvod poskytnutí dotace na projekt Hrr na mor.

Tato kampaň má už čtyřletou tradici – a po období počáteční nedůvěry se mezi včelaři ujala. Získala i respekt veterinární správy a dalších orgánů. Letos bylo podle Šímových slov vyšetřeno na přítomnost moru včelího plodu 2672 vzorků. Jde o vzorky nikoli z jednoho úlu, ale směsné ze všech úlů na stanovišti; zahrnovaly celkem 28 302 včelstev. Mluvčí upřesnil, že tak bylo zapojeno zhruba 30 procent včelařů a jejich včelstev ve Středočeském kraji.

„Na jednom stanovišti byl oznámen záchyt původce moru včelího plodu, avšak Státní veterinární správou ani Výzkumným ústavem včelařským se při kontrolních vzorcích a klinických prohlídkách nákaza nepotvrdila. Tím nebyl důvod pro vyhlášení mimořádných veterinárních opatření. Ostatní vzorky byly negativní,“ shrnul Šíma výsledky.

Loni bylo ve Středočeském kraji registrováno 9319 včelařů, kteří měli dohromady 95 896 včelstev. Takzvaných komerčních včelařů, jak se označují ti, kteří mají více než 150 obsazených úlů, z nich bylo 23.