Symbolem Národní knihovny je právě její sídlo v bývalé jezuitské koleji v centru Prahy. Přesto se poslední léta většina knihovních svazků nachází v pražské Hostivaři, kde byl před více než 20 lety otevřen Centrální depozitář.

Dvě fáze rekonstrukce 

Po dostavbách a rekonstrukcích všech objektů NK by měly v Klementinu být jen dva miliony svazků, v původní hostivařské budově, která se nyní začíná opravovat, bude 4,5 milionu knih a stejný počet i v nové budově dopozitáře po jejím rozšíření.

Rekonstrukce depozitáře bude mít dvě fáze kvůli zachování provozu v objektu. Stěžejním bodem rekonstrukce je zajištění klimatu ve skladových halách, tedy výměna vzduchotechnických jednotek a kvalitní chlazení s adsorpčním odvlhčováním; dosavadní kondenzační odvlhčování působilo v některých ročních obdobích problémy při uchování stabilního klimatu v depozitářích, uvedla mluvčí.

Z Klementina do Hostivaře 


Druhým důvodem rekonstrukce je získání prostor pro více zaměstnanců, kteří se musejí do Hostivaře přesunout z Klementina. V historickém objektu, který během revitalizace dostává pietně památkářsky autentickou původní podobu, se snižuje počet míst pro zaměstnance.

Kdysi byly kanceláře vytvořeny přepažením rozměrných chodeb, po revitalizaci tyto vestavby mizí z důvodů estetických i požárních a bezpečnostních, uvedla mluvčí. Kvůli opravě depozitáře se stěhuje asi 350.000 svazků, které budou dočasně nepřístupné, nebo 78 skříní lístkového generálního katalogu.

Ředitel se přiklání k novostavbě 


Budování depozitáře v Hostivaři bylo řešením kapacity Národní knihovny poté, co před deseti lety byla z politické vůle opuštěna myšlenka výstavby nové knihovny. Nový ředitel NK Martin Kocanda ale říká, že ani Klementinum se všemi hostivařskými prostory nestačí pro knihovní svazky déle než do roku 2040. Přiklání se tedy znovu k novostavbě. Prioritou je ale dokončení dlouho protahované revitalizace Klementina.