V historických prostorách Klementina totiž odehrává akce, která by se dala nazvat „škatulata hýbejte se“.

Důvod?

Památkově chráněná budova Národní knihovny totiž prochází rekonstrukcí. Je proto nutné vyklidit svazky z místností, které na revitalizaci čekají.

Do jiných skladových prostor je nutno přesunout kolem 800 000 svazků, což představuje dlouhých šestnáct kilometrů polic knih. Vedení národní knihovny ale nechce ochromit služby pro čtenáře.

„Služby Národní knihovny budou tímto procesem částečně omezeny. Půjde především o výpůjčky titulů, kterých se bude stěhování v danou chvíli týkat,“ řekl Tomáš Böhm, generální ředitel Národní knihovny ČR.

Dokumenty určené ke stěhování jsou rozděleny do 14 úseků a jejich přesun bude probíhat postupně. Díky tomu bude jejich expedice uzavírána po částech, nikoli najednou.

„Zastavení výpůjček se bude vždy týkat jen titulů v aktuálně stěhovaném úseku. Ostatní budou uživatelům k dispozici,“ popsal systém Tomáš Böhm.

K manipulaci s dokumenty dochází pod odborným dohledem

„Jedná se o produkci od 19. století až do současnosti. Naší snahou je minimalizovat zatížení dokumentů při fyzické manipulaci, proto jsme zajistili prostory, které jsou již konečným úložištěm,“ vysvětlila Irena Maňáková, ředitelka úseku komunikace.

Revitalizovaná skladiště již splňují všechny požadavky pro ukládání knihovního fondu, mají také výkonnou klimatizaci.

Knihovna plánuje přesunout 800 000 svazků do konce roku 2011. Poté zahájí stavební úpravy.

V rámci druhé etapy revitalizace památky bude opravena také Křižovnická chodba, kde se dnes nachází Galerie Klementinum, včetně celého křídla komplexu od kostela Nejsvětějšího Salvátora až po Platnéřskou ulici. Proces revitalizace Národní knihovny začal v roce 2010 a má trvat do roku 2016. Jeho součástí je nejen samotná revitalizace Klementina, ale také rozšíření služeb.