Zhruba 95 centimetrů vysokou sochu získala asi za 4,5 milionu korun do svých sbírek Národní galerie. Madona na andělském trůnu či Madona z Havraně vykazuje podle odborníků blízkou příbuznost s díly Mistra Bečovské madony.

Socha se v 19. století podle ředitelky Sbírky starého umění Olgy Kotkové nacházela v kostele sv. Vavřince v Havrani u Mostu. Dům, ve kterém byla po léta ukrytá na půdě, podle Kotkové dříve patřil sudetským Němcům, mužští členové rodiny byli členy NSDAP, zřejmě tedy na jejich majetek byly uplatněny Benešovy dekrety.