Ředitel NG Jiří Fajt řekl, že s autorem, který již galerii daroval svůj slavný cyklus vystavený v roce 2013 na bienále v Benátkách, jedná o další spolupráci i případných darech. NG si k výročí roku 1968 dále zapůjčí z Norimberka v Čechách dosud nevystavované Deníky Jiřího Koláře. Na připomínku výročí událostí, které významně ovlivnily českou společnost, dostala NG ze všech příspěvkových organizací ministerstva kultury největší příspěvek, celkem 37 milionů korun.

Klíčovým projektem je česko-slovenská výstava 

Stát vydá na oslavy 100. výročí založení samostatného Československa a připomínku 50. výročí Pražského jara a okupace země armádami Varšavské smlouvy 400 milionů korun. Prvních 88 milionů se čerpá už letos, z toho instituce v resortu kultury přes 34 miliony. Ty z celkem 172 projektů připravují 66. Klíčovým projektem je česko-slovenská výstava. Za českou stranu ji garantuje Národní muzeum, v jehož opravené historické budově se výstava příští rok na podzim uskuteční.
NG v souvislosti s expozicemi o meziválečné a poválečné době připravuje zásadní změnu prezentace svých sbírkových expozic ve Veletržním paláci. V něm se dnes na třech patrech představuje umění od konce 19. století do současnosti. Ředitel NG však chce, aby počátky moderního umění doplnila ta díla, která obsahují také jejich starší východiska. Ve Veletržním paláci tak bude od dubna 2019 představeno i takzvané dlouhé 19. století, tedy doba mezi Velkou francouzskou revolucí a počátkem první světové války.

Dva projekty začnou na podzim 2018

Výstava První republika bude "topografii výtvarné scény" meziválečného období se zdůrazněním důležitých uměleckých center a národnostní plurality tehdejší společnosti. Druhé velké téma NG v jubilejním roce je projekt 1968 - S lidskou tváří!!, který se věnuje vizuální kultuře poválečné doby s důrazem na turbulentní 60. léta. Její součástí bude kromě výtvarných prací, divadla a dobového designu literární tvorba autorů Pražského jara včetně těch, kteří poté nemohli publikovat. Oba projekty začnou na podzim 2018 a doprovodí je řada veřejných programů: přednášky, workshopy a diskuse, včetně promítání trezorových filmů.
Zatímco obě dvě zmíněná časová období NG připraví především za využitím děl ze svých sbírek, v expozici umění po roce 1989, kterou chce Fajt také obměnit, si prý bude muset pomoci dlouhodobými zápůjčkami ze soukromých sbírek. Současné umění totiž není kvůli dlouhodobému nedostatku peněz podle ředitele v NG kvalitně a relevantně zastoupeno.