„Návrh pana architekta stojí na jiných pozemcích, než má. Chyba vznikla ve vypsané soutěži. Dala se nejspíše odstranit tím, že by se soutěž vypsala později, až po změně územního plánu,“ uvedl včera v sms zprávě pro Deník Bém, který brzy ráno odletěl s manželkou na prodloužený víkend do zahraničí.

Ředitel knihovny Vlastimil Ježek však oponuje, že knihovna vypsala soutěž správně a na správné území. „Návrh na změnu územního plánu vyšel z iniciativy města. Útvar rozvoje hlavního města si vyžádal změnu územního plánu,“ řekl Ježek.

Drobné úpravy

„Podle názoru odborníků z útvaru (nešlo tedy o žádné svévolné rozhodnutí Národní knihovny!) bylo z urbanistického důvodu potřeba území pro knihovnu upravit – výměnou dvou tisíc metrů čtverečních ze západního okraje za stejnou výměru na jihu,“ uvedla včera v prohlášení Národní knihovna.

Pruh na jihu je podle územního plánu sice zakreslen jako zeleň, reálně však jde o asfaltový povrch, kde parkují autobusy. „Na této výměně se Útvar pro rozvoj dohodl s Národní knihovnou a přinejmenším s vědomím tehdejšího náměstka primátora pro územní rozvoj Jana Bürgermeistera,“ stojí v prohlášení Národní knihovny. Soutěž byla vyhlášena na pozemky upravené podle jeho požadavků útvaru, tvrdí knihovna.

Bürgermeister změnám vyjádřil plnou podporu s tím, že jsou v souladu s celkovou koncepcí platného územního plánu. „O konečné podobě převáděných pozemků se má rozhodnout po vyhodnocení mezinárodní architektonické soutěže, pokud její výsledky tuto potřebu potvrdí,“ uvedl tehdy magistrátní útvar.

Změna neznamenala, že by knihovna měla získat pro stavbu větší prostor – stále by měla k dispozici stejnou výměru zhruba deset tisíc čtverečních metrů stavebního pozemku.

SPOR O POZEMKY

Březen 2006 zastupitelstvo odhlasovalo prodej pozemků na Letné Národní
knihovně.
Říjen 2006 Útvar rozvoje města žádá upravit výměru pozemků tak, aby vznikla plocha, na které by mohla stát nová budova Národní knihovny.
Leden 2007 Rada hlavního města (vedená primátorem Pavlem Bémem) tuto změnu schválila.
Únor 2007 Magistrát zjistil, že taková změna územního plánu není v kompetenci rady. Musí ji rozhodnout zastupitelstvo. Primátor, ani nikdo jiný
z vedení města ale návrh zastupitelům dodnes nepředložil.
DŮSLEDKY:
Dokud změnu neschválí zastupitelstvo, nemůže se dokončit prodej pozemků.
Dokud se nedokončí prodej pozemků, nemůže knihovna čerpat peníze ze státního rozpočtu. (Který s výstavbou počítá, přestože předseda vlády a
ODS Mirek Topolánek tvrdil opak.)
Pokud by rada (vedená Pavlem Bémem) neudělala chybu, mohla se dnes o knihovně vést odborná debata mezi architekty a památkáři. Zastupitelstvo
(tedy pražský parlament, ve kterém má ODS většinu) namísto toho dnes politicky drží Národní knihovnu v šachu.
VINÍCI
Pavel Bém označuje za hlavního viníka ředitele Národní knihovny Vlastimila Ježka. Ten podle Béma vypsal soutěž na špatné pozemky. Ježek se hájí,
že od města měl příslib prodeje správných pozemků. Bém navíc o celé situaci už v průběhu výběrového řízení věděl, přesto nic nepodnikl.