Vycházka začíná na východním okraji reprezentativní Kodaňské ulice. Ta vytváří širokou a krásnou Vršovickou promenádu. Lze tam nalézt přepychové činžovní domy ze začátku 20. století v různých variantách historizujících stylů. Dále i několik zajímavých secesních domů a také mix historismu se secesí. Plasticita místních domů s mnoha arkýři, balkóny a věžičkami je jedinečná nejen v Praze, ale i v celé Evropě.

Kdo projektoval vršovické Chicago?

Další zastávkou bude ulice Tolstého, kde se nachází dva stejné činžovní domy, postavené v tomtéž roce podle stejného projektu od stejného architekta a s totožně zaměřenými tematickými názvy. Na domech jsou výrazné nápisy, které v té době měly Vršovicím dodat světovosti – Washington a Chicago.

Architektem má být Edvard Paroubek. Odborníci na dějiny umění se ale přiklání k názoru, že ve skutečnosti domy vůbec neprojektoval nebo mu s tím někdo pomáhal. Podle vzhledu a proporcí činžáků mohl být tím spolupracovníkem Josef Pospíšil, který navrhl také půdorys Náměstí Míru a projektoval i značné množství nájemních domů na Vinohradech.

Pražská Paříž ve Vršovicíchkomentovaná vycházka Prahy Neznámé se uskuteční tuto neděli 28. května od 14 hodin; rezervace nutná na telefonu 720 975 495 nebo na e-mailu info@prahaneznama.cz, cena vycházky od 100 korun sraz je u autobusové zastávky Na Míčánkách, před justičním palácem
délka vycházky je přibližně 1,5 až 2 hodiny; terén není vhodný pro kočárky ani pro vozíčkáře
provází Kateřina Racková
účastníci si ukážou rozsáhlé velkoměstské bulváry, které nesou srovnání s francouzskou metropolí, a uvidí pražský Washington i Chicago; lidé se také dozvědí, v jakých místech se choval bourec mourušový a kde se vyrábělo hedvábí
vycházka se zaměří i na stavby architekta Osvalda Polívky a jeho současníků

Národní secese a vlastenecké noviny

V druhé části vycházky zavítají účastníci ke křižovatce Kodaňské a Moskevské ulice. Tam totiž stojí secesní činžovní dům číslo 11 postavený architektem Osvaldem Polívkou, známým spoluautorem Obecního domu. Dům v roce 1904 vyprojektoval pro Františka a Annu Lukešovy.

Původní třípatrová stavba byla o sedm let později navýšena o další poschodí. Tím, že má čtvrté patro značně zjednodušenou dekoraci, odpovídající pozdní secesi, je tento fakt při pohledu na dům zřetelný. Vzhled domu i jeho bohatá výzdoba zůstaly dodnes zachovány.

Budovy mají bohatý štukový dekor

Umění architekta Osvalda Polívky zhlédnou lidé následně také v Ruské ulici, která na Moskevskou navazuje. Jedná se o dva sousední secesní domy. Při jejich stavbě byl architekt ovlivněn národní českou vlnou, tudíž se pomalu dostával do stylu národní secese s mnoha vlasteneckými motivy. Budovy tak mají bohatý štukový dekor a zdobí je národní nápisy. Na domě číslo 6 nalezneme například Věrné naše milování a na budově číslo 8 nápis Kde domov můj.

close Procházka Vršovicemi. Infografika. info Zdroj: Redakce zoom_in