"Kultura je živý organismus a nelze nastavit parametry, které budou napořád. Musí se upravovat," řekl na semináři Richter. Kritéria pro udělování příspěvků mají být upraveny tak, aby peníze města byly využity do nejlépe, dodal.

Rozdělení letošních grantů kritizovali zástupci některých pražských divadel. Vystoupili i na dnešním semináři. Například Jan Hrušínský z Divadla na Jezerce žádal, aby změny ve složení komise pro posuzování projektů. Pravidla by měla být podle něho nastavena tak, aby na podporu mohl dosáhnout každý, kdo splní podmínky, a aby peníze nebyly přidělovány podle náklonnosti některých členů komise.

"Odměňuje se neúspěch, úspěch se zadupává," prohlásil Petr Kratochvíl z Divadla Ta Fantastika. Peněz na kulturu je podle něho dost, hospodaří se s nimi ale špatně. I on vypracoval návrh nových pravidel pro udělování grantů, ale na semináři je nezveřejnil. Budou prý na internetu.

Kritiku vzbudilo rozdělení příspěvku i před dvěma lety, systém byl potom upraven. Na změnách se podílela Iniciativa pro kulturu. Podle jejího zástupce, ředitele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK Ilji Šmída by se měly granty rozdělit na jednorázové projekty, jednorázové opakované akce, jako jsou festivaly, a na stálý provoz kulturních institucí. Měly by se také dělit podle oboru, pro každý by měla být předem vyčleněna konkrétní částka. Projekty by měly být hodnoceny ve čtyřech fázích: podle objektivních kritérií, jako je návštěvnost a podle uměleckých hledisek, což by měly na starosti podkomise. Pak by projekty hodnotila grantová komise, pak zastupitelský výbor, navrhoval Šmíd.

Další návrh přednesl například ekonom Miroslav Ševčík. V grantové komisi by se měla každý rok měnit třetina až polovina zástupců kulturní obce, měli by být určování. V případě divadel by mohly být podle Ševčíka zavedeny příspěvky podle návštěvnosti. Dotovala by se tak cena vstupenky a nehrálo by roli subjektivní hodnocení.

Současná hodnotící kritéria obhajoval člen grantové komise Vladimír Just. Podle něho nejsou vágní, ale měřitelná.

Potom, co budou shrnuty náměty z dnešní diskuse, se podle Richtra uskuteční další seminář. Na něm už by měli být jen zástupci různých skupin kulturní obce. Pokud by z něj nevzešla nějaká shoda, musel by se konat další, dodal radní.

Pražský magistrát letos rozdělil na kulturních grantech 83 milionů korun. Dalších více než 100 milionů bylo určeno na víceleté příspěvky, které byly schváleny již v minulosti.