„Pražáci si tedy pořád dobře žijou," pronesla s úsměvem Marie Stejskalová z Brna, která byla v české metropoli navštívit svou dceru. Oslovená žena se netajila obdivem organizované náhradní hromadné dopravy v době, kdy některé stanice metra měly zrovna výluku. „Jedeme sem až z Jižního Města a po několika přestupech nám už docela vyhládlo. Na dobrou husičku už se těšíme," vyhlížela svůj okamžik nerušeného pohodlí.

Vzápětí ale zklamaně poznamenala, že dlouhé fronty na rozličnou nabídku husích specialit ji od tohoto záměru trochu odrazují. Právě početná veřejnost očividně přesáhla kapacitu „Míráku" a mnoho lidí tak svou trpělivě vystátou lahůdku pojídalo, jak se zrovna dalo. Vinohradské Husobraní je jednou z mnoha akcí radnice Prahy 2. Lhostejno, zda se jedná o první či druhý ročník – lidí přišlo opravdu hodně.

Lidové ceny to zrovna nebyly

„Všichni se podle mého názoru zbytečně dlouho koncentrují přímo před námi. Přitom okolní lavičky v parku jsou v podstatě prázdné," poznamenala obsluha jednoho ze stánků. Kdosi z kupujících obsluhu hned upozornil, proč – lavičky totiž čas od času obsazovali bezdomovci.

Poněkud hlasitě se mezi jiným programem prezentovala na náměstí Míru i hudební produkce. Vystupujícím nelze upřít snahu veřejnost zaujmout, což se i zhusta taky dělo. „Ještě chvíli a husí stehýnko mi z tácku někam uteče," pronesl štiplavě jeden z gurmánů, který si právě v těsné blízkosti pódia na své krmi pochutnával. Síla decibelů se v daném okamžiku vskutku nedala nahradit sugescí horského potůčku a nerušeného hodování.

Nicméně při pozorném pohledu se přítomná veřejnost nad programem nijak nepohoršovala. Menší diskuze zato vyvolávala cena nabízeného menu. „Lidové ceny tady zrovna nejsou, ale asi to k této akci patří. V podstatě beru na vědomí, že na korunu bych dnes asi hledět neměl," sdělil Michal Kec, který přišel utišit hlad i ukojit zvědavost z Vršovic.

Jiný návštěvník zvolil odlišný úhel pohledu. Husí hodování ho prý nijak neprovokuje, na „Mírák" se s kamarádem dostavil hlavně kvůli „sžíravé žízni". Potom se údajně uvidí.

Husobraní jako by nechtělo skončit

„Musím ale přiznat, že to tady opravdu všude hezky voní," doplnil své předchozí dojmy Radek Smola z Prahy 4. Naopak bohatý výběr jídla i nápojů vysoce hodnotil Pavel Hák z Holešovic. Nejraději by prý vzal útokem jeden stánek za druhým, kdyby mu to kapacita trávicího ústrojí dovolila. „Jedním slovem, je to tady příjemné," pokyvoval pochvalně hlavou.

Což dělali i hlídkující policisté, kteří zpovzdálí monitorovali dodržování dobrých mravů. A na dotaz, zda už si muži zákona rovněž dopřáli některou z nabízených pochoutek, tazatele odkázali na tiskového mluvčího.

I tak bylo na „Míráku" úsměvných momentů více. Například matka, která si poctivě vystála dlouhou frontu na kýženou ochutnávku, o ni vzápětí přišla. To zrovna ve chvíli, kdy se k matce přihnal nezbedný synek a husí stehýnko jí nechtěně vyrazil z ruky. Že pochoutka skončila v prachu na zemi matku zřejmě ani tak nepopudilo jako skutečnost, že část svršků ženy asi brzy skončí v čistírně.

Husobraní snad jako by skončit nechtělo – časový limit byl sice dodržen, nicméně ještě dlouho potom debatující hloučky na náměstí hodnotily sobotní rodinný program. Nepochybně s plnými žaludky a možná i tak trochu tenčí peněženkou.