„Náměstí Jiřího z Poděbrad je veřejným prostorem celoměstského významu, který navíc bezprostředně navazuje na jednu z nejdůležitějších pražských tříd, ulici Vinohradskou. Kvůli současnému stavu však nemůže být plně využíváno. I z toho důvodu jsme se na základě mnoha jednání rozhodli, že obnova náměstí bude financována z rozpočtu hlavního města,“ uvedl Petr Hlaváček, I. náměstek pražského primátora.

Park, nebo náměstí?

Projekt revitalizace náměstí navrhlo studio MCA atelier, které na počátku stálo před otázkou, zda je náměstí skutečně náměstím, nebo parkem a jak má být tedy tento prostor v návrhu řešen. Vzhledem k urbanistické situaci a stávajícímu charakteru místa vnímaného a hojně využívaného jako park, a v neposlední řadě i s ohledem na nutnost zachování stávající zeleně, tvůrci vítězného návrhu zvolili řešení zachovávající charakter místa jako městského parku s velkým podílem zeleně.

Na novou podobu náměstí měla vliv i veřejnost. Ta se na výzvu městské části mohla k návrhu MCA atelieru vyjadřovat přímo “na místě činu” v takzvaném participačním kontejneru, jenž vznikl ve spolupráci městské části Prahy 3 a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

Důstojné a zároveň živé centrum Vinohrad

Za stávající podobou náměstí, do něhož ústí vstup a výstup ze stejnojmenné stanice metra trasy A, stojí postupné úpravy, které probíhaly od sedmdesátých let minulého století. I v důsledku jejich nekoncepčnosti vzhled náměstí v současné době neodpovídá jeho významu, vytížení a veřejné funkci. Také místní park nebyl od doby jeho vzniku řešen v jednotném stylu a veškeré úpravy tak podobu náměstí ještě více roztříštili.

Primárním cílem proměny, na níž by se mělo začít pracovat v roce 2023, je vytvoření důstojného prostoru před národní kulturní památkou - kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně. Dojde ale i na zlepšení průchodnosti náměstí a zvýšení jeho atraktivity. Důraz je také kladen na zvýšení bezpečnosti lidí žijících v okolí.

„Hlavním lákadlem pro obyvatele i návštěvníky Vinohrad jsou tradiční trhy, s jejichž konáním se samozřejmě počítá i nadále. Přesunou se ale dál od základní školy. Plánujeme také obnovu dětského hřiště, které se rozšíří a získá nové herní prvky i vodní atrakce. Náměstí navíc doplní bezbariérový vstup do metra, který se již staví,“ řekl Jiří Ptáček, starosta Prahy 3.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Před modernistickým kostelem, který si letos připomíná 90. výročí svého dokončení, vznikne menší „náměstí“ sloužící veřejným akcím. Přibudou nové stromy, drobná zeleň, závlahový systém, který bude pracovat s dešťovou vodou, a bude obnovena i funkčnost fontány.

„Dlážděnou plochu před kostelem budou lemovat podélné aleje platanů. Součástí návrhu je také zlepšení způsobu zavlažování a zkvalitnění zelených ploch včetně vybudování retenční nádrže. Vše pak bude respektovat městské standardy jak pro hospodaření s dešťovou vodou, tak pro stromořadí. Obnova řeší celé náměstí komplexně - včetně technické infrastruktury i mobiliáře,“ přiblížil budoucí podobu náměstí, které vzniklo již v roce 1896, Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).