Unikátní naleziště sněkolika kulturami prozkoumali vmístě budoucího obytného centra Kbely mezi ulicemi Žacléřská a Vrchlabská. Záchranný výzkum probíhal na ploše 900 metrů čtverečních, kde dříve byl hospodářský dvůr a pivovar.

Keramika zřímských provincií

Archeologové prozkoumali sídlištní jámy a pozůstatky osídlení zobdobí eneolitu, mladší a pozdní doby bronzové, doby laténské a římské.

„Na místě jsme našli stovky předmětů a tisíce zlomků keramiky. Nejzajímavějším nálezem byla kulturní vrstva zdoby římské, která obsahovala keramiku zřímských provincií. Dále se našli bronzové jehlice, spony, kostěné nástroje, laténské polozemnice, tedy druh obydlí, nebo kosti zvířat,“ popsala Drahomíra Malyková, která celý záchranný výzkum vedla.

Mezi nálezy byla také sídlištní jáma s lidskou lebkou, které chyběla spodní čelist. „ Jde o typický projev štítarské kultury. Vní se objevují velmi často kosterní pozůstatky vlidských jamách, ať již celé kostry nebo jejich oddělené části. Vrámci této lokality to ale byl jediný nález kosterního pozůstatku. To připisujeme tomu, že šlo o lokalitu sídliště, nikoliv pohřebiště. Proč se lebka na místo dostala, to se můžeme jen dohadovat. Může jít o záměrný uložení lidských ostatků, tak i zahození něčeho, co tehdy lidem překáželo,“ uvedla Malyková.

Výzkum bude pokračovat

Ve stejné vrstvě byly objeveny také pozůstatky několika pecí. „Významné je i objevení laténských polozemnic. Tedy tipu obydlí, které dokresluje představu o osídlenítéto oblasti vmladší době železné,“ dodala tisková mluvčí Archeologického ústavu Praha Jana Maříková-Kubková.

Vsoučasné době je hlavní etapa výzkumu dokončena. Stovky předmětů a tisíce střepů se nyní třídí a evidují. Vprůběhu příštího roku by archeologové měli navázat opět předstihovým výzkumem vmístě budoucích komunikací a požární zbrojnice.

Před Kbely nalezli archeologové stovky předmětů také v areálu domu U Zlatého žaludu v ulici Nový svět, kde pracují od letošního srpna. Mezi nálezy byly stříbrné a bronzové mince, luxusní šperky, zbytky keramiky, kostěné výrobky, cizokrajné mince nebo i drobné kapesních hodinky. Tento záchranný výzkum bude pokračovat až do konce roku.