Libeňské nádraží dlouhodobě slouží nákladním vlakům jako stanice, kde se vlaky seřaďují do různých směrů. SŽDC plán na přesun potvrdila. „Seřaďovací nádraží jsou prostorově náročná a vzhledem ke svému účelovému charakteru jsou obyvateli měst často vnímána jako brownfield, který může bránit rozvoji oblasti,“ uvedl mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Správce kolejí už poslal ČD Cargo dopis, ve kterém mu plán na vystěhování nebo omezení provozu v Libni potvrzuje. V dopise uvádí jako důvod to, že nemá dostatek prostor pro osobní dopravce. Místopředseda Odborového svazu železničářů a člen dozorčí rady ČD Cargo Radek Nekola se netají velkou kritikou celého plánu. „Z Kralup jsme nechtěli odcházet, a museli jsme. Nerozumím dopravní politice této země, když se v Libni teprve nedávno otevřelo nové zázemí, a teď by se mělo opustit,“ říká Nekola.

Modernizace seřadiště za více než 300 milionů korun se uskutečnila v letech 2016 a 2017. Přesun teď SŽDC vysvětluje tím, že musí reagovat na „dynamický územní rozvoj v Praze i možné přísnější hlukové limity“. „Jedním z možných řešení je útlum (ať už částečný, nebo úplný) řadicích prací ve stanici Praha-Libeň,“ potvrdil Illiaš.

Podle něj vzniká pracovní skupina složená jak ze zástupců správce infrastruktury, tak i ČD Cargo. „Tento tým odborníků má za úkol prověřit místní možnosti včetně přesunu zmíněných prací,“ dodal Illiaš. Pracovní skupina má vyřešit uvolnění kapacity pro osobní vlaky. Také pro ně je v Praze aktuálně nedostatečná kapacita odstavných kolejí, zvláště po chystaném ukončení odstavných kolejích na Smíchově.