Výskyt nadváhy, kdy BMI je vyšší než 25, se na základě měření pohyboval u mužů ve 12 zemích od 51,8 do 83,2 % a u žen od 35,1 do 62,5 %. V průměru byl naměřený výskyt o 2,2 procentního bodu vyšší u mužů a o 4,2 % u žen. Nadváhu přitom přiznalo 68 % dotázaných českých mužů, potvrzena byla u 71 %, a 38 % českých žen, potvrzena byla u 41 %.

Výskyt obezity, kdy BMI je vyšší než 30, se na základě měření pohyboval v zapojených zemích u mužů od 15,1 % do 28,9 % a u žen od 5,1 % do 35,3 %. Naměřené hodnoty tak byly v průměru o 5,4 procentního bodu vyšší u mužů a o 5 procentních bodů vyšší u žen. Obezitu přiznalo 18 % českých mužů, reálně zjištěna byla u 24 %, v případě českých žen ji přiznalo 8 % a změřena byla u 14 %.

Vidíme se krásnější a zdravější, než ve skutečnosti jsme

Výskyt vysokého tlaku 140/90 a víc se na základě lékařských měření pohyboval u mužů v zapojených 12 zemích od 13 do 40,3 % a u žen od 10,8 do 36,6 %. V porovnání se subjektivními údaji byl výskyt vyšší u mužů o 9,5 procentního bodu, u žen o 2,6 procentního bodu.

O svém vysokém tlaku vědělo jen 16 % dotázaných českých mužů, měření ho prokázala u 32 %. V případě českých žen vědělo o své hypertenzi 13 % dotázaných, naměřena byla 25 %.

Výskyt zvýšené hladiny cholesterolu pět milimolů na litr krve a víc se na základě měření ve 12 zemích pohyboval od 56 do 76 % u mužů a od 18 do 73 % u žen. Naměřené hodnoty tak byly mezi muži v průměru o 45,1 a u žen o 39,6 % bodu vyšší než u subjektivně sdělená data.

Zvýšený cholesterol uvedlo 22 % českých mužů a 23 % českých žen, měření ho potvrdila u 69 % dotázaných mužů a stejného procenta žen v ČR.