Podchod funguje zatím v provizoriu, neboť stále pokračují práce na rampě z Ukrajinské ulice. V pondělí pak začne demontáž provizorní lávky, která sloužila k přístupu na nástupiště od konce června loňského roku.

Celková přestavba nádraží začala předloni v březnu. Po jejím dokončení bude mít stanice čtyři nástupiště, neboť zůstane zachován i první peron s přímým přístupem do budovy.

Nástupiště v plánu nebylo

Čtvrté nástupiště pro městské a příměstské vlaky bylo do projektu vloženo dodatečně na žádost města Prahy. Podchod vznikl rekonstrukcí a prodloužením původního podchodu. Ve Vršovicích vyúsťuje vpravo vedle nádražní budovy.

Modernizace nádraží postupuje od nuselské strany kolejiště, kde také vzniklo zmíněné nástupiště. Funguje od prosince 2019, nicméně dosud z něj nebyl jednoduchý přístup k nádražní budově. Problém řešila právě dočasná lávka.