Dohoda s vlastníkem pozemků je důležitým krokem k plánovanému vytvoření nového areálu pro veřejnost. Už v minulosti hlavní město koupilo větší část pozemků v této oblasti. 

„Touto směnou se nám podaří završit snahu o získání pozemků na Vidouli. Nic tak nebude bránit tomu, abychom zde vybudovali nové parky, hřiště a cesty pro veřejnost,“ uvedl radní pro oblast majetku Jan Chabr.

O nabytí těchto pozemků Praha dlouhodobě usiluje, a to z důvodu vybudování sportovně-rekreačního areálu. Výměna pozemků tak byla jednou z posledních možností, jak mohlo město zabránit výstavbě komerčních projektů.

Konec soudního sporu

„Společnost B+3 Real od magistrátu získá parcely, jež jsou již obklopeny pozemky, které tato firma vlastní, a pro Prahu by nebylo jednoduché na nich cokoli vystavět. Touto dohodou navíc ukončíme dlouholetý soudní spor a město navíc získá doplatek ve výši 105 milionů korun,“ doplnil radní Chabr.

Záměrem hlavního města je nabytí a následné svěření části těchto pozemků do správy městské části, která bude tuto lokalitu revitalizovat tak, aby zlepšila život občanů Prahy 5.

Jedná se zejména o sportovní využití. Praha 5 už v minulosti vytvořila projekt „Stolová hora - Na Vidouli“, podle kterého zde bude po svěření vybudován okruh naučné stezky, běžecký okruh, bruslařský okruh, louka pro pouštění draků, klidová zóna a přírodní sportoviště.