V minulých dnech představila své záměry městské části Praha 4. Tu zaskočil zejména navržený dominantní objekt, který chce developer postavit nad výstupem z metra naproti areálu nemocnice. Rozpaky budí plán vybudovat právě zde obchodní pasáž.

„Nákupní centrum bylo obyvateli lokality ve třech různých typech sociologického výzkumu odmítnuto kvůli obavě z dopravního přetížení,“ upozorňují radní v dopise adresovaném na magistrát. Reflecta Development zatím nechce vizualizaci svých záměrů zveřejnit s tím, že projekt upravuje podle výhrad městské části i úředníků. První studie počítá hlavně s výstavbou kanceláří podél ulice Vídeňská a v severní části území u železniční trati, východním směrem k vilové čtvrti Višňovka by pak měly převládat byty.

K dlouhodobému ubytování má sloužit také proměněný starší komplex Zálesí, který nově vlastní rezidenční developer Central Group. Místní obyvatelé se obávají výškové zástavby bytovými domy na okraji zdejší vilové čtvrti.

Zástavba na pozemcích kolem budoucí stanice metra D Nemocnice Krč dostává jasnější obrysy. Přestože zástupce velké části soukromých vlastníků území, realitní společnost Reflecta Development, své záměry v lokalitě zatím nechce veřejně prezentovat, úřady její podkladovou studii Krč Zálesí mají k dispozici a už upozorňují na možná rizika. „Podobu projektu zatím nebudeme zveřejňovat, protože se upravuje podle připomínek Prahy 4 a magistrátu,“ sdělil Pražskému deníku Jakub Sklenka, předseda představenstva Reflecta Development.

Dopis radních kritizuje umístění stavby

Radní Prahy 4 po seznámení se záměry poslali na magistrát a Institut plánování a rozvoje hlavního města (IPR) dopis, ve kterém kritizují zejména plánované umístění novostavby před Thomayerovou nemocnicí: „Městská část Praha 4 požaduje v tomto místě vytvořit otevřené, volně přístupné a prostupné veřejné prostranství s aktivním parterem a výstupy z metra. Požaduje přehodnotit výškové a kompoziční uspořádání objektu nad výstupem z metra ve vztahu k hlavní kompoziční ose Tho-mayerovy nemocnice. Navržený „uzel na metru“ průhled na budovy nemocnice z pohledu chodce uzavírá.“

Radním se nelíbí ani množství plánovaných obchodů nad stanicí metra. „Nákupní centrum bylo obyvateli lokality ve třech různých typech sociologického výzkumu odmítnuto kvůli obavě z dopravního přetížení oblasti,“ zdůraznili v dopise adresovaném náměstkyni primátorky Petře Kolínské.

Zhruba 25hektarové, aktuálně velmi lukrativní území, které je zatím z velké části nezastavěné, ohraničují nemocniční areál, panelové Sídliště Krč, prvorepubliková vilová zástavba pod Višňovkou a na severní straně železniční trať.

Podle studie, kterou Reflecta Development prezentovala Komisi územního rozvoje a výstavby Prahy 4, má největší podíl nové výstavby připadnout na kancelářské budovy a bytové domy. Nejvýznamnějším prvkem se stane náměstí před hlavním vstupem do nemocnice. To by mělo mít šířku Václavského náměstí a ústil by tady rozšířený podchod s další nabídkou obchodů a služeb. 

close Infografika info Zdroj: Deník zoom_in

Obavy projevili i zástupci nemocnice

Nová zástavba by podle orientačního výpočtu měla čítat 40 000 metrů čtverečních ploch pro bydlení, stejnou rozlohu by měly spolykat kanceláře a 20 000 metrů čtverečních obchody a další komerce. Jak stojí v záznamu z jednání komise, zeleň tvoří přibližně čtvrtinu ploch. Zatím však není jasné, co bude vzrostlá zeleň a co například jen zeleň na podzemních stavbách. V prostoru před nemocnicí se počítá s necelým hektarem pro občanskou vybavenost.

„Zástupci Thomayerovy nemocnice projevili obavy z možného zastínění novou zástavbou a uvedli, že kapacita areálu nemocnice je už vyčerpána a chybí další rozvojové plochy. Domnívají se, že je třeba potenciál nemocnice rozvíjet a najít řešení pro parkování návštěvníků nemocnice, protože v rámci areálu nelze vytvářet podzemní parkování z důvodu existence podzemní nemocnice a památkové ochrany areálu,“ upozornila komise.

Citlivým bodem je výška chystaných developerských projektů. Nové budovy, které plánuje Reflecta Development, by měly mít od tří do devíti nadzemních podlaží. U nového náměstí, které má vzniknout při ulici Štúrova, počítá záměr s výškovou dominantou o 15 podlažích. Radní v dopise požadují, aby „maximální výška urbanistického akcentu v nároží v křížení ulic Štúrova a Zálesí odpovídala úrovni protilehlých domů sídliště Krč“. 

Soubor Zálesí koupil Central Group

Majitelem parcel je také největší český bytový developer Central Group, který letos koupil kancelářský a ubytovací komplex Zálesí ze 70. let minulého století. „Myslíme, že by tam mohl vzniknout velký ubytovací komplex poskytující dlouhodobé pronájmy a ubytování hotelového typu,“ uvedl majitel Central Group Dušan Kunovský.

Další připomínky Prahy 4 se týkají dopravy v přetížených místech, jako jsou ulice Pod Višňovkou a Vídeňská, a detailního řešení křižovatek. Pro celou lokalitu má být zpracována územní studie, ověřující možnosti a podmínky změn v území v širších souvislostech.