Důvodem hlasité nespokojenosti je změna radničního periodika. Na konci února vyšel radniční časopis naposledy jako měsíčník. Od té doby se změnila podoba tiskovin vydávaných radnicí. Z měsíčníku vznikly čtvrtletník a čtrnáctideník zaměřený na kulturní akce v Praze 1.

Už dříve opozice kritizovala obsahovou podobu měsíčníku a stejným kurzem směřuje i nový čtvrtletník, který na jaře poprvé vyšel. Opoziční zastupitelé tvrdí, že se v radničním tisku píše více o uskutečněných akcích než o plánech do budoucna.

„Časopis není využívaný k tomu, aby občané byli informování o tom, co město plánuje v oblasti investic a rozvoje. Jde spíše o platformu pro zveřejňování fotografií pana starosty a ostatních radních," míní Filip Pospíšil (Zelená pro jedničku).

S tím však nesouhlasí vedení radnice. Podle něj je uskutečněným událostem věnováno necelých třicet procent obsahu čtvrtletníku. „Většinu obsahu tedy tvoří právě zprávy o tom, co se chystá, pozvánky a podobně," řekla Veronika Blažková, mluvčí Prahy 1 a šéfredaktorka radničního periodika.

Jen čtyřikrát ročně

Tiskovina má nyní dvaatřicet stran včetně obálky. Jde o stejný počet stran, kterým disponoval i bývalý měsíčník. Čtvrtletníku by mohly přibýt strany jen v případě, že by došlo k mimořádnému nárůstu témat, jež by si zasloužila prezentaci.

Opozici zároveň vadí, že v „nezměněné" podobě oproti měsíčníku, bude časopis vycházet jen čtyřikrát ročně. Politici, kteří nejsou ve vládnoucí koalici, vnímají pro ně vyhrazený prostor v časopise jako nedostatečný. Na každou stranu či hnutí vychází zhruba polovina strany.

O rozšíření prostoru opozice zatím panuje v redakční radě periodika, kterou tvoří mluvčí a vedení Prahy 1, diskuse. Většímu rozsahu brání nesourodost a roztříštěnost opozice. „Mezi zastupiteli jsou samozřejmě i věcní, korektní lidé, s nimiž lze diskutovat o problémech. Většina však raději používá populistickou rétoriku a má přitom sama docela dost másla na hlavě," uvedla Blažková.

Rozšiřování prostoru pro opoziční politiky se proto Blažkové jeví jako problematické. Na každý výpad proti vedení Prahy 1 by totiž bylo nutné reagovat vysvětlením pravého stavu, což by zabíralo místo normálním článkům.

Reakce na text opozice

Už v prvním čísle se objevila taková reakce na text opozice. V ní je porovnání rozpočtu na veřejnou prezentaci obce na letošní rok a za období, kdy byl starostou nynější opoziční zastupitel Petr Hejma (Trojkoalice). Za něj bylo v letech 2008 a 2009 určeno pro oddělení vnějších vztahů Prahy 1 přes 30 milionů korun, zatímco letošní rozpočet počítá „jen" s 12 miliony.

Mimo jiné se na straně s reakcí radnice píše i o tom, že radnice za Hejmova starostování zakoupila knihy nynější zastupitelky Aleny Ježkové (Trojkoalice) za sto tisíc korun, čímž se uměle navýšila prodejnost publikací. Ježková celou tuto zprávu bere jako bulvární napadení, jež má navodit myšlenku, že se na úkor radnice nekale obohatila.

„Podstata je ale taková, že já a Petr Hejma se osobně známe teprve od loňského léta, kdy jsme začali uvažovat o volebním spojení, a mé knihy radnice v roce 2008 zakoupila ne ode mne, ale od nakladatelství Práh jako dary prvňáčkům," tvrdí Ježková.

Text, který se objevil v čtvrtletníku, bere jako poškození její cti a dobré pověsti. A proto se hodlá bránit a zvažuje žalobu na městskou část. „Nyní již celou záležitost mají v rukou právníci," prozrazuje.

Předražené radniční periodikum

Když se v únoru o proměně měsíčníku na čtvrtletník informovalo na stránkách radničního časopisu, uvedl starosta Oldřich Lomecký, že po takovém řešení volala i opozice a tímto krokem jí vyšlo vedení Prahy 1 vstříc.

S tím však opoziční zastupitelé nesouhlasí. „Pokud vím, tak to nebyl případ nikoho z opozice. Když jsme se o tom bavili před minulým zastupitelstvem, tak všichni říkali, že to s nimi starosta neprobíral," tvrdí Pospíšil.

Podle Veroniky Blažkové jsou však slova starosty reakcí na web trojkoalice „My, co tady žijeme", kde lze mezi vytyčenými body nalézt i „Nechceme předražené radniční periodikum, které je nehoráznou propagandou radních". A právě změna ve vydávání má být jednou z metod, jak nevyrábět „předražený časopis".

Na radniční periodika je v letošním rozpočtu určeno 2,8 milionu korun. Ač je cílem na tiskovině ušetřit, je vydávána na kvalitním, a tím pádem i dražším papíru. Důvodem, proč gramáž papíru neprošla též změnou, je obliba časopisu zejména u starších obyvatel Prahy 1. „Kvůli nim, řidší periodicitě a celkové grafické úpravě nám připadla varianta tohoto papíru adekvátní," vysvětluje mluvčí městské části.