„Organizátoři žádali o změnu na odboru dopravně správních agend, ale nemůžeme jim vté věci vyhovět. Na 17. listopadu si akci ve stejné lokalitě bývalé židovské čtvrti zabrala Židovská liberální unie vČR,“ vysvětlil důvod odmítnutí žádosti Jiří Wolf, mluvčí magistrátu.

Podle přehledu oznámených shromáždění, který visí na stránkách hlavního města Prahy, tak stále platí, že na10. listopadu je nahlášen jak protest neonacistů, který se skrývá pod demonstrací „proti účasti České republiky na okupaci Iráku“, tak i shromáždění kdůsledkům křišťálové noci vlistopadu 1938. To pořádá Židovská liberální unie vČR.

Magistrát dříve uvedl, že s pochodem nesouhlasí, ale podle rozsudku městského soudu ho nemůže zakázat. Navrhl organizátorům změnu trasy, ti prý zatím neodpověděli. Další možností je pochod rozpustit na místě.

Vedle úředníků pražského magistrátu se bude plánovaným pochodem extremistů zřejmě zabývat také Obvodní státní zastupitelství pro Prahy 1, a to na základě podnětu spolku na podporu nezávislé justice Šalamoun. Jeho členové mají podezření, že se organizátoři mohli dopustit podněcování k nenávisti vůči skupině osob či omezování jejich práv a svobod a dále podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. „Věříme, že právní analýza státního zastupitelství spolu s výsledky policejního prověření našeho podnětu poskytne magistrátu důvody k zákazu,“ uvedl předseda spolku John Bok.