Díky půdní vestavbě vznikne Na Zatlance plnohodnotné páté patro s novými odbornými učebnami, technickým zázemím, kabinety atd. Křídlo školní budovy ve stejnojmenné ulici navíc získá venkovní výtah, který umožní bezbariérový pohyb mezi všemi patry. „Zateplení půdního prostoru a stropu bylo třeba vyřešit i z důvodu optimalizace energetické náročnosti budovy, což se pozitivně projeví při snížení provozních nákladů,“ doplnil radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

Podle něj je dnes „Zatlanka“ jedním z nejvíce inovativních a progresivních gymnázií nejen v Praze, ale i v celém Česku a možná střední Evropě. Nákladná investice do něj prý proto není náhodná, byť hlavní město připravuje nebo plánuje zvětšovat různými přístavbami a nástavbami i další školy. „Toto gymnázium si to určitě zaslouží, protože u něj stále sledujeme zvyšující se počet přihlášek. A to jak na tradiční, tak na novější alternativní směr, který do budoucna ukazuje, jak by mohlo vypadat inovativní gymnázium,“ prohlásil radní.

Před lety někteří vlastníci uzavřeli část Trojmezí. Nyní chce město jejich pozemky vykoupit.
Co s Trojmezím? Odpověď má dát studie i anketa veřejnosti

„Na Zatlance jsem maturovala v roce 2006. A právě v této době se tam začaly výrazněji prosazovat nové metody výuky a nejen výuky. Vznikaly bloky, které studenty směrovaly k určité specializaci a v týdnech před maturitou už jsme se soustředili pouze na maturitní předměty. Jako studenti jsme také hlasovali o možném posunu začátku školního dne na 8:45, což k mé nelibosti bohužel neprošlo,“ vzpomíná na svá studia Kamila, jedna z absolventek, podle které bylo tehdy materiální vybavení školy průměrné. „S příchodem inovativních metod se každopádně pozitivně změnila i celková atmosféra ve škole, která byla při mém nástupu velmi tradiční, hierarchická,“ dodala Kamila.

Škola i pro mimopražské zájemce

Radní Šimral vnímá Gymnázium Na Zatlance pro příští roky jako „jednu z klíčových institucí gymnaziálního vzdělávání v západní polovině Prahy“. Volbou nepochybně bude i pro řadu mimopražských zájemců o pražské střední školy, kterých je čím dál víc. „S kolegou Váchou ze Středočeského kraje dlouhodobě spolupracujeme na společné koncepci rozvoje středoškolské soustavy. Jen na pražských gymnáziích má třetina studentů bydliště ve Středočeském kraji. Proto promýšlíme například i výstavbu nového gymnázia v oblasti Černošic, případně na východním okraji metropole poblíž dobrého železničního spojení,“ upřesnil magistrátní politik, podle kterého reagují výše popsané kroky na demografický vývoj a narůstající poptávku. Cílem má být to, aby si žáci v 9. třídě mohli v maximální míře vybírat „školu svých snů“.

Zákaznice u kadeřnice, ilustrační foto.
Provozovatelé služeb sledovali odliv zákazníků ještě před zpřísněním opatření

Záměr větší integrace vzdělávacích systémů obou krajů je součástí návrhu nového společného memoranda, které shodou okolností také právě odsouhlasila v Praze vládnoucí koalice. „Na rozdíl od mnoha existujících dokumentací vycházíme z teze, že Středočeský kraj nemá uvnitř sebe díru a že Praha za svými hranicemi nemá jen mlhu,“ komentoval schválený obsah deklarace náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly / TOP 09), podle kterého mají být klíčovými „průsečíky“ dvou regionů s celkem skoro třemi miliony obyvatel bydlení a doprava.

Pražské střední školy podrobně představí další ročník veletrhu Schola Pragensis. Startuje už tento čtvrtek a stejně jako loni bude i letošní ročník kvůli epidemii koronaviru jen v online podobě. I tak čeká radní Šimral velký zájem. Loni se za první dva dny veletrhu přihlásilo k vysílacímu streamu přes 70 tisíc zájemců.