Už za týden začínají opět jezdit dva sezonní přívozy P3, P4 a P5, které se tak připojí k celoročně fungujícím linkám P1 a P2.

Sezonní přívozy budou od 1. dubna připraveny pro cestující v úsecích Lihovar – Dvorce – Žluté lázně (P3), Národní divadlo – Hollar – Dětský ostrov (P4) a Jiráskovo náměstí – Císařská louka (P5).

V centru i na okraji

„Jen za minulý rok přepravily pražské přívozy 343 tisíc lidí, což je zhruba dvojnásobek oproti roku 2007,“ informoval Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje pražskou integrovanou dopravu (PID).

Mezi nejoblíbenější patří přívozy P2 (V Podbabě – Podhoří) a P3, které využívá každý měsíc v hlavní sezoně zhruba 14 tisíc cestujících. Oblíbenými se podle Ropidu rychle staly také nově zřízené linky P4 a P5, spojující ostrovy v centrální části města. Za období mezi loňským srpnem a říjnem přepravila linka P4 celkem 34 000 a linka P5 celkem 42 000 pasažérů.

Nové vltavské přívozy.

„Na ostatních přívozech i nadále počet cestujících roste, nejvýraznější nárůst obliby zaznamenal trojský přívoz P2, na kterém vzrostl počet cestujících oproti roku 2007 o polovinu,“ doplnil Tomáš Prousek, který má v Ropidu přívozy na starosti.

Na přívozech platí lístky i tamvajenky

Všechny lodní linky P1 až P5 jsou zařazeny v tarifu pražské integrované dopravy a platí zde tedy jak běžné tramvajenky, tak i jednotlivé přestupní jízdenky za 26 korun. „Upozorňujeme však, že na přívozech neplatí nepřestupní jízdenky za 18 korun, ani SMS jízdenky. Všechny přívozy jsou přátelské k cyklistům, jízdní kola jsou přepravována zdarma.,“ sdělil Filip Drápal.

„Jednotný tarif a možnosti přestupů na autobusové či tramvajové linky přináší nové kombinační možnosti při cestování po Praze,“ navázal Pavel Procházka, pověřený řízením organizace Ropid.

Sezonní přívozy P3, P4 a P5 budou v provozu do konce října, letošní sezonu zahájí ve stejném rozsahu jako loni kromě linky P3, která bude jezdit ve špičkách všedních dnů dvakrát častěji než loni, tedy každých 10 minut. Stejná jako loni budou i nasazená plavidla na jednotlivé linky.

Provoz přívozů PID pro rok2009

pracovní dny nepracovní dnyinterval
P1.....5:25 – 20:00 6:45 – 20:00 na požádání; celoroční provoz
P2.....5:40 – 20:00 6:50 – 20:00 na požádání; celoroční provoz
P3.....6:00 – 22:00 7:00 – 22:00 20 minut (10 minut ve špičce); duben – říjen
P4.....8:00 – 20:00 8:00 – 20:00 20 minut; duben – říjen
P5.....8:00 – 20:00 8:00 – 20:00 60 minut; duben – říjen