Celá trasa vorových propustí je dlouhá 6,5 kilometrů a vede historickým centrem Prahy. Posádky začínají na Císařské louce a končí na Štvanici. První se konají závody, ve kterých soutěží děti i starší skauti. Většina závodí na skautských pramicích P550, se kterými je možné plachtit. „Závodních posádek je letos bezmála 200, což je historicky nejvyšší počet. Jak vodáci dobře ví, Praha je nejkrásnější právě z Vltavy, možná i proto je akce tak oblíbená a každý rok se jí účastní stále více milovníků říční plavby,”řekl velitel závodu Jan Fischer.

Diváky zaujala různá plavidla

Podívanou slibuje Staroměstský jez, který dokáže potrápit nejednoho vodáka. Pro diváky jsou zajímavá plavidla, která se závodu zúčastní. Kromě pramic P550 bylo možné vidět i devítikánoe nebo paddleboardy.

Historie závodu sahá až do roku 1939. Původně šlo o soutěže vodních skautů. Od roku 2009 jsou jezy v kategorii volné splutí otevřeny i veřejnosti. „Přípravě akce se věnuje tým pěti až desíti lidí prakticky po celý jeden rok. Na místě nám pak pomáhá na sto dobrovolníků z řad skautů, skautek nebo i rodičů malých závodníků,” dodává Fischer.