Na první pohled přitom bylo zřejmé, že dotyčný stánkař je jen stěží odběratelem zboží značek jako Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hugo Boss, Rolex i dalších módních ikon, které zde leželo doslova na hromadách. Pokud by se jednalo o originály, jejich hodnota by se blížila 11 milionům korun. A právě taková škoda by v případě prodeje vznikla majitelům práv k ochranným známkám. Odkud falzifikáty pocházely, zůstává předmětem dalšího šetření.

Boj s padělky je nekonečný příběh, poznamenala na počátku víkendu Ivana Kurková z Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Prodejci se ale snaží dělat maximum pro to, aby unikli odhalení. A tento případ to jen potvrzuje. „Padělky nebyly vystaveny na pultě stánku, nýbrž byly ukryty ve speciálně zbudované skrýši, za takzvanou dvojitou stěnou, poznamenala Kurková, že tohle je v současné době běžná praxe: majitelé stánku si vyhlédnout možné zákazníky, opatrně je osloví – a pak je vlákají do skrýše plné padělků.