Školní volby budou věrně napodobovat ty opravdové. Zasedne studentská volební komise, voliči prokážou svou totožnost, obdrží hlasovací lístek a za plentou na něm pak zakroužkují vybranou stranu. Lístek poté vhodí do urny. Po ukončení voleb komise sečte platné hlasovací lístky a výsledky pošle k dalšímu zpracování sociologické agentuře Millward Brown.

V České republice mohou volit lidé po dovršení 18 let, stejně jako v naprosté většině dalších zemí. Například v Rakousku mají právo hlasovat i šestnáctiletí. Člověk v tísni pořádá studentské volby od roku 2010 a chce jejich prostřednictvím přiblížit mladým lidem základní principy zastupitelské demokracie, seznámit je s volebním systémem a zvýšit jejich zájem o volby a politiku vůbec.

Člověk v tísni nabízí školám, které se do akce zapojí, pak informační materiály a modelové aktivity, které mohou učitelé se studenty využít přímo v hodinách ještě před konáním voleb.