V uplynulých dnech bylo v prostoru severně od ulice U Prašného mostu, tedy v těsné blízkosti Pražského hradu objeveno neznámé pohřebiště. Prozatím bylo zachyceno na dvacet hrobů. Ačkoli není výzkum dokončen, můžeme pohřebiště celkem s jistotou datovat do konce 9. až 1. poloviny 10. století,“ sdělila Jana Maříková-Kubková z Archeologického ústavu Praha.

Vzhledem k bohaté výbavě v podobě zlacených gombíků, stříbrných náušnic s očkem, jantarových perel, nože a dokonce vědra u jedné z pohřbených, je velmi pravděpodobné, že zde byli pohřbívání lidé s významnějším postavením, pravděpodobně obyvatelé Pražského hradu či jeho předpolí.

Podle zatím předběžných archeologických analýz patřila většina dosud objevených hrobů ženám či dětem, včetně novorozenců.

Pohřebiště není jediným nálezem v tomto prostoru. Kromě něj jsou zkoumány i novověké liniové objekty – příležitostné vodoteče, přírodní deprese a cesty, které spojovaly Pražský hrad s krajinou na sever od něj.

Čtěte také: Při stavbě tunelu Blanka se našly hroby a kostry