Na rohu Staroměstského náměstí a Týnské ulice na Starém Městě Pražském byly objeveny dosud nezmapované středověké sklepní prostory.

„Sklepy pocházejí pravděpodobně z 1. poloviny 13. století, ale zasypány byly již v 16. nebo 17. století. Zachovaly se tedy tak, jak byly postaveny, tedy se vstupním portálem, vstupní šíjí, schodištěm, odkládacími nikami i větracím okénkem,“ řekl Deníku Zdeněk Dragoun, vedoucí pražských archeologů z Národního památkového ústavu, kteří na výzkumu sklepení pracují.

Záhad zazděného portálu

„Provozovatel restaurace, která v domě funguje, nás oslovil již před čtyřmi lety, jestli bychom nechtěli prozkoumat zazděný gotický portál ve sklepě. Zvědavi jsme byli my i on,“ pokračuje Dragoun.

V roce 2005 tak archeologové zjistili, že je za portálem zasypaný prostor. Provozovatelé si vše nechali ověřit ještě geofyzikálním průzkumem. Poté, co byla existence prostor potvrzena, trvalo ještě několik let, než byla zajištěna všechna potřebná povolení na vyklizení prostor a jejich budoucí komerční využití.

Sklepení, které bylo zasypáno ze zatím neznámých důvodů, je výjimečné tím, že nemělo klenuté stropy, ale strop byl trámový.

Do konce února

Nyní se sklepení vyklízí a konzervuje. Až bude celý prostor vyklizen, vše bude pečlivě zdokumentováno a sklep bude přestavěn pro účely restaurace, včetně rekonstruovaného trámového stropu. Vše by se mělo stihnout do konce února, poté budou prostory v rámci restaurace přístupné široké veřejnosti.

Archeologické i stavební práce jsou prováděny na náklady provozovatele, který získal peníze i z Evropské Unie. Město Praha vyhlásila výzvu na projekty z oblasti konkurenceschopnosti a ty, které podporují turistický ruch, financované ze strukturálních fondů. "Náš projekt se umístil jako druhý a dostali jsme 200 000 eur, tedy nejvyšší možnou dotaci," uvedla Zuzana Opelková, provozovatelka restaurace. Dotace tedy kryje 85 procent celkových nákladů projektu.