Prahu podle legendy postihl mor, kvůli němuž umíraly především děti. Rabín Löw si se situací nevěděl rady a obával se, že židovské ghetto zanedlouho vyhyne. „Dětská úmrtí na morovou nákazu dle legendy způsobilo prostopášné jednání dvou žen – Belly a Elly. Jména smilnic byla vymyšlená k vysvětlení záhadného jména Bellelesovy ulice,“ vysvětlila mluvčí Židovského muzea Kateřina Honskusová.

Německy píšící novinář Franz Klutschak zmiňuje danou pověst už roku 1838. Podle něj za morovou epidemii mohl Hospodin, který se rozhněval, jelikož ve městě došlo k ohavnému cizoložství. Legenda praví, že událostem na kloub přišel učenec a pedagog, rabi Jehuda Leva ben Becalel, zvaný rabi Löw, který je na daném hřbitově také pochován.

Dlouhé večery přemýšlel nad tím, proč mor postihuje právě děti. Jednou v noci se mu zdál ale podivný sen o mrtvých dětech, které na hřbitově po půlnoci tančí. „Ráno si zavolal jednoho ze svých žáků, kterého pověřil úkolem. V noci měl ukrást rubášek jednomu z dětí a rabínovi ho donést,“ popisuje v knize Pražské pověsti spisovatel Václav Cibula.

Učenec chlapci oděv ukradl a ihned ho donesl rabínovi. „Dítě, jemuž rubáš patří, se zanedlouho zjevilo před rabínovým domem a chtělo oděv zpět, ale rabín mu jej vrátil až poté, co mu dítě prozradilo pravdu. A to, že ve městě došlo k ohavnému cizoložství, jež vzbudilo hněv Hospodinův. Dítě dokonce označilo ulici, kde se zločin stal. Rabi Löw provinilé ženy našel a potrestal. Spravedlnost a nevinnost se opět vrtáily a mor pominul,“ uvádí Peter Demetz ve studii Rabi Löw a jeho Golem v německé literatuře.

Pokud budete chtít na Dušičky navštívit Starý židovský hřbitov, kde podle legendy děti tančily, můžete se podívat i na monumentální hrobku rabína Löwa. Najdete tu pohřbené i další významné osobnosti. Na hřbitov i další expozice Židovského muzea můžete zavítat denně kromě sobot a dalších židovských svátku od 9 do 16:30 hodin.