Stejně jako ostatní podniky mimo centrum, i ona bývala zájezdním hostincem, kde po dlouhé cestě odpočívali formani, poutníci, ale třeba také lidé, kteří se do Prahy jeli podívat na korunovaci nebo jinou velkou událost. Její původní název zněl Dolejší krčma a patřily k ní i kovárna, stodola, pole, vinice a celá zahrada. V roce 1741 pozemky vyplenila francouzská vojska a z celého panství zbyla jen samotná budova. Ta často střídala majitele i nájemce. Jeden z nich, jistý Franz Albitz, byl na začátku 19. století vyhoštěn nejen z hospody, ale i z Bubenče, protože měl rád hlučné zábavy i po večerce, která byla tehdy stanovena na půlnoc.

Oslava manželství

Své netradiční jméno podnik získal v první polovině 19. století po slavnosti “Slamník”. Pražští krejčí a jejich pomocníci pro tuto příležitost vyrobili slamník, tedy matraci z plátna, vycpanou slámou upevněnou na dlouhé tyči. Ozdobili ji mašlemi, ústřižky barevných látek a výšivkou dívky i mládence. Maškara se nesla v průvodu každé úterý po Velikonocích od Bruské brány až do Bubenče. Tam ji průvod pověsil na hospodu, kde se kolem ní tancovalo a pivo teklo proudem. Krejčí tak vítali jaro a opěvovali manželství. Bujaré veselí sem lákalo návštěvníky z celé Prahy, místní však podle vzpomínek pamětníků každého přivandrovalce vykázali zpět do patřičných mezí.

Hotel Evropa v Praze na archivní fotografii.
Grand hotel Evropa: Winton odsud plánoval záchranu židovských dětí

Genius loci žije

Roku 1876 koupila podnik rodina Bambásků a v jejich vlastnictví zůstal až do roku 1956, kdy byl znárodněn. Za první republiky tu byl častým hostem třeba Emil Hácha, pozdější prezident za nacistické okupace, tehdy ještě prezident správního soudu. Oblíbená hospoda se díky koncentraci “podvratných živlů” stala trnem v oku komunistického režimu, a ten se ji tak v 80. letech pokusil přetvořit na nóbl vinárnu. Interiér prošel řadou změn, experiment ale vydržel jen pár let, než se kvůli nízké návštěvnosti opět otevřely brány staré dobré hospody. Její dějiny jsou spojeny také s všemožnými, převážně alternativními koncerty, které se odehrávaly a stále odehrávají ve zdejším sále. Před pár lety prošla hospoda rozsáhlou rekonstrukcí, většina místních se ale shoduje, že původní genius loci zůstal zachován.