O dominantním vlivu úplatků a korupce na politiky je přesvědčeno 31 procent lidí. Více než pětina veřejnosti pak za rozhodováním politiků vidí hlavně zájmové skupiny a lobby. Podle 11 procent Čechů politici dají zejména na média a stejný podíl dotázaných míní, že největší vliv mají osobní vztahy.

S korupcí se u nás počítá

Další případné faktory rozhodování už skončily s méně než pěti procenty. Jsou mezi nimi voliči vlastní strany, sociální sítě, průzkumy veřejného mínění, odbory, stávky a demonstrace, vědci a odborníci, církve a na úplně posledním místě občané.

„Přesvědčení občanů o silném vlivu úplatků a korupce či zájmových skupin a lobby na rozhodování politiků koresponduje s celkovým názorem na míru zkorumpovanosti politických stran, ministerstev a centrálních úřadů, která je podle mínění občanů poměrně vysoká," uvedlo CVVM. Podle jeho posledního průzkumu si totiž dvě třetiny Čechů myslí, že většina nebo téměř všichni veřejní činitelé jsou zkorumpovaní.

Pořadí jednotlivých faktorů se v průběhu let příliš nemění. Proti loňskému průzkumu se ale zvýšilo hodnocení vlivu v případě většiny položek. Nejvýraznější to bylo v případě vědců a odborníků, průzkumů veřejného mínění, sociálních sítí a voličů vlastní strany. Průzkum se uskutečnil od 6. do 19. března a zúčastnilo se ho 1.045 lidí.