Vůbec poprvé v historii to částečně záleží právě na samotných cestujících. Ti jsou ovšem konzervativní, plošných změn se spíše obávají a zpravidla je zavrhují, připouští zástupce ředitele ROPIDu Martin Šubrt.

Také městské části trvají na tom, že avizovaná optimalizace nesmí být pojata jako restrikce. „Kvalita a četnost autobusových a zvlášť tramvajových spojů musí být zachována, nebo zlepšena," zní prakticky unisono z pražských radnic.

ROPID potvrzuje, že právě takového vyústění má „dopravní revoluce" dosáhnout. Organizátor pražské MHD, ale i magistrát jsou si prý vědomi kritiky, vyvolané posledními plošnými změnami jízdních řádů před čtyřmi lety. Tehdy bylo velké množství linek přesměrováno, některé dokonce zcela zrušeny.

Nic takového se prý už nechystá. Podle ředitele ROPIDu Petra Tomčíka půjde o posun směrem k větší efektivitě a zlepšení plynulosti cestování bez výrazného navýšení finančních nákladů.

Více než tisícovka podnětů od cestujících pražskou MHD už dorazila jejímu organizátoru společnosti ROPID. Velké změny se nezadržitelně blíží a lidé využívají dosud nebývalé možnosti přímo je ovlivnit. Podle ředitele ROPIDu Petra Tomčíka žádný z oněch podnětů jen tak nezapadne.

Řada dobrých nápadů

„Nedokážeme vyhovět úplně každému, řada návrhů je vzájemně neslučitelná. Jeden člověk by chtěl vést linku na křižovatce doleva a druhý doprava. Ale snažíme se nad každým podnětem zamyslet a detailně ho prověřit. Už teď je jasné, že lidé poslali řadu dobrých nápadů," konstatoval Tomčík.

Jeho zástupce Martin Šubrt pak přiblížil, že nejaktivněji se do připomínkování změn v MHD zatím zapojili obyvatelé Vysočan a Spořilova.

„Nejvíce lidí zareagovalo na naši stále pokračující anketu v okolí Polikliniky Vysočany. Lidé by tu chtěli zavést ještě jednu tramvajovou linku. Hodně návrhů chodí ze Spořilova, tady se lidé vyjadřují, zda je pro ně důležitější přímé spojení k Muzeu, nebo Karlovu náměstí," nastínil Šubrt.

„Třetí je na pomyslném žebříčku nejčastějších reakcí oblast Bělehradské ulice, kde lidé poptávají přímé spojení mezi zastávkami I. P. Pavlova a Nádraží Vršovice. Těchto tří oblastí se týká celých třicet procent všech připomínek, které jsme zatím dostali," doplnil zástupce ředitele ROPIDu.

Zmínil také, že se často objevují prosby o přidání druhého vozu na linku číslo 6 a její provoz i o víkendech. Řada lidí by prý ráda vrátila linku číslo 12 mezi Malostranskou a Strossmayerovým náměstím zpět na trasu po nábřeží. Nejméně reakcí naopak dostává ROPID z Radlic, kde podle všeho převládá spokojenost s provozem linky číslo 7.

Jaké změny mimo jiné navrhují městské části?Většina městských částí už organizaci ROPID zaslala alespoň základní požadavky týkající se změn v MHD a chystaných od 1. července 2016. Radnice údajně požadavky konzultovaly se samotnými cestujícími. ROPID chce své návrhy předložit na začátku března.

Například Praha 1 údajně požaduje zavedení nového tramvajového spojení Náměstí Republiky a Malostranského náměstí. Praha 2 pak přímou tramvajovou linku z I. P. Pavlova na Nádraží Vršovice. Podle Prahy 3 by tramvajová linka 11 měla jezdit celý týden až na stanici Spojovací. Praha 4 si od letních změn v MHD slibuje například prodloužení autobusové linky 118 do stanice Na Knížecí, či zkrácení intervalů autobusových linek 139 a 188. Praha 5 se s Prahou 6 shodují na potřebě zavedení autobusové linky spojující skrz Strahovský tunel Smíchov s Petřinami či letištěm.

Radnice pak důrazně trvají na neomezování tramvajové dopravy jako celku.

Jakých změn se tedy cestující nakonec dočkají? Ředitel Tomčík zopakoval, že co se tramvají týče, budou už v březnu na stole tři konkrétní varianty. Ty budou projednány jak s dopravním podnikem, tak magistrátem a městskými částmi.

Asi nejvíce rozruchu zatím vzbudil obsah jedné z těchto variant. Má jít o kompletní přečíslování tramvajových linek. V konečném důsledku by jich pak zbyla pouhá polovina ze současných šestadvaceti. Ovšem při zachování stejného množství vozů.

Cestující by si sice museli zvykat na přečíslování svých tramvají, o spoje samotné by tím nepřišli. Naopak. Pouze by prý odpadly takzvané proklady. To jsou dnes celkem obvyklé situace, kdy na jednu zastávku v jeden čas přijede více tramvají naráz a posléze nastává v jízdním řádu prodleva, kdy žádná tramvaj delší dobu nejede.

„Zatím není vůbec jisté, jestli se k této variantě nakonec sáhne, či nikoliv. Víme, že cestující jsou konzervativní a plošné změny vesměs odmítají, respektive se jich obávají," poznamenal Šubrt.

„Přechod na takový model by v Praze jistou revoluci znamenal. V některých světových metropolích už úspěšně funguje," řekl už dříve Tomčík. Dodal, že by s vysokou pravděpodobností šlo o posun směrem k větší efektivitě a zlepšení plynulosti cestování hromadnou dopravou bez výrazného navýšení finančních nákladů.

Přehlednost a kratší intervaly

K zavedení „páteřních, nebo též metropolitních tramvajových linek" Praha částečně sáhla už v létě 2012. Příkladem je tramvaj číslo 22, která spojuje hustě osídlené okrajové městské části jako Břevnov, Hostivař, Strašnice nebo Zahradní Město s centrem Prahy. Její výhodou je dle ROPIDu přehlednost a kratší intervaly. Podobný efekt by údajně přinesl komplexní celopražský systém.

„Kromě vyšší efektivity je cílem jednoduchost, přehlednost a menší počet linek, které by však měly kratší intervaly," nastínil už dříve mluvčí ROPIDu Filip Drápal. Vzorem prý mohou být úspěšné optimalizace v Berlíně, Hamburku, nebo Mnichově.

Páteřní tramvajové linky by oproti těm běžným měly mít zpravidla poloviční intervaly. V této souvislosti je třeba zmínit i takzvané „páteřní svazky" dvou linek, které by jely společně v nejvytíženějším úseku a poté by se na okrajích města rozdělily do větví s nižší poptávkou. I toto opatření bylo již promyšleno v roce 2012.

Zda se zavedení, respektive rozšíření „páteřních linek výrazněji dotkne i autobusové dopravy v podobě „metrobusů", zatím není jasné. Také by se však měly vyznačovat kratšími intervaly, atraktivně volenou trasou a hlavně celodenním provozem.

„Pracujeme se třemi návrhy změn, které v březnu předložíme magistrátu a městským částem. Chceme, aby změny nestály žádné peníze," zdůraznil Tomčík a ujistil cestující, že ani v jedné variantě nedojde k tomu, že by z ulic mizely jakékoliv tramvajové spoje.

Na co se ROPID mimo jiné ptá cestujících na zastávkách MHD?

Otázka pro oblast Modřan

Preferujete pro cesty z Modřan do centra spojení k Národnímu divadlu a na Staroměstskou, na Karlovo náměstí a Václavské náměstí, nebo k Andělu?

Otázka pro oblast Spořilova a Michle

Preferujete pro cesty ze Spořilova a Michle do centra spojení na I. P. Pavlova a k Muzeu, nebo do Nuslí, na Karlovo náměstí a Národní třídu?

Otázka pro oblast Hostivaře a Strašnic

Je pro vás zajímavé spojení přímou tramvajovou linkou z oblasti Hostivaře a Strašnic na Palmovku? Kterou současnou linku by mohla taková linka nahradit?

Otázka pro oblast Depa Hostivař a Nových Strašnic

Preferujete pro cesty z Černokostelecké a Nových Strašnic do centra spojení na Floru a Muzeum, nebo na Floru a Náměstí Republiky?

Otázka pro oblast Spojovací a Chmelnice

Preferujete pro část cest ze Spojovací a Chmelnice spojení na Floru a k Muzeu, nebo na Floru, Náměstí Míru a Karlovo náměstí?

Otázka pro oblast v okolí Polikliniky Vysočany

Postrádáte v oblasti Polikliniky Vysočany provoz druhé tramvajové linky? Kterým směrem by taková linka měla pokračovat?

Otázka pro oblast v okolí Manin a Dělnické

Postrádáte v oblasti Holešovic přímé tramvajové spojení z Manin do centra? Kterou současnou linku by případně taková linka mohla nahradit?

Otázka pro oblast Letné, Strossmayerova náměstí a Vltavské

Jaké máte připomínky k provozu tramvajových linek v oblasti Vltavské, Strossmayerova náměstí a Letné? Mělo by dojít k nějaké úpravě?

Otázka pro oblast Vítězného náměstí a Podbaby

Je pro vás zajímavější přímé tramvajové spojení z oblasti Podbaby a Vítězného náměstí k metru Vltavská, nebo na Náměstí Republiky a na Florenc?

Otázka pro oblast Bílé Hory

Preferujete v úseku mezi Bílou Horou a Vypichem provoz jedné páteřní linky nebo dvou linek jedoucích z Malovanky směrem do centra různými směry?

Otázka pro oblast Barrandova, Hlubočep, Zlíchova a Smíchovského nádraží

Pokud je pro vás zajímavé přímé tramvajové spojení na Karlovo náměstí a I. P. Pavlova, které současné linky byste se byli ochotni na jeho úkor vzdát?

Otázka pro oblast u Vršovického nádraží a Bělehradskou ulici

Je pro vás zajímavé přímé tramvajové spojení zastávek Nádraží Vršovice a I. P. Pavlova? Které spojení byste případně na jeho úkor doporučovali omezit?

Ankety se můžete zúčastnit také vy. Odpovězte na otázku pracovníků ROPIDu přímo na zastávkách MHD, případně zašlete svůj vlastní podnět na e-mailovou adresu: tramvaje@ropid.cz, či na klasickou poštovní adresu ROPID, Rytířská 10, 110 00 Praha 1. Heslo: TRAMVAJE.

Čtěte také: Stovky lidí připomínkovaly chystané změny v městské hromadné dopravě